Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις για βιολογικά και αμειψισπορά

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών-Ενστάσεις έως 4 Ιανουαρίου.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς των Δράσεων 1.1 "Βιολογική Γεωργία - Διετής Παράταση" και "Βιολογική Γεωργία - Νέα Πενταετία" του Μέτρου 2.1.4 "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις" ότι εκδόθηκαν οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής για το έτος εφαρμογής 2013 και αναρτήθηκαν στο πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.....

Για τη Δράση "Βιολογική Γεωργία - Διετής Παράταση" υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 761.777,33 ευρώ για 416 δικαιούχους παραγωγούς. 
Για τη Δράση "Βιολογική Γεωργία - Νέα Πενταετία" υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 2.470.506,10 ευρώ για 891 δικαιούχους παραγωγούς. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 28 Δεκεμβρίου 2015 έως και 4 Ιανουαρίου 2016. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Διοικητήριο - Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, τηλέφωνο επικοινωνίας 2631361150). 
Επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις (πάνω στις οποίες αναγράφεται υποχρεωτικά η Δράση) πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά, που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο. 
Παράλληλα ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών της Δράσης 1.4 "Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές" για το έτος εφαρμογής 2013. Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
Επί των αναρτημένων καταστάσεων πληρωμής μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 29 Δεκεμβρίου 2015 έως και την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016, στην έδρα της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Διοικητήριο - Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200).
e-ea

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο