Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας, την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

      Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 31 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2015. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
2.-Περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  και αγοράς Μετοχών. (Εισηγητής κ. Τζεφριός)
3.-Περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «Τουριστικής – Επενδυτικής  Δημοτικής Ανώνυμης  Εταιρείας» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» – αναμόρφωση προϋπολογισμού.
(Εισηγητής κα Λίτου-Σάλλιαρη Βάρβαρα)                   
4.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Κέντρου Υγείας Κατούνας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)...........5.-Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Αγίου Νικολάου. (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
6.-Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξηρομέρου και του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας για την «Αποδοχή Αστικών Υγρών Αποβλήτων  του Δήμου Ξηρομέρου στις Ε.Ε.Λ. στη Βόνιτσα του Δ. Ακτίου - Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Σώζος)
7.-Περί επιχορήγησης «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» για το έτος 2015. (Εισηγητής κ. Προδρομίτης)
8.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
9.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Σώζος)
10.-Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους τελών άρδευσης, δικαιώματος βοσκής, προστίμων ΚΟΚ (από αναβολή).  (Εισηγητής κ. Πάντας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   


* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο