Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Έγκριση για 15 προσλήψεις στη Κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου

        Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη (15) δεκαπέντε εργαζομένων για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «‘Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των νέων ΚΔΑΠ του ∆ήµου Ξηρομέρου.

        Η διάρκεια της πρόσληψης, θα είναι για ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης και οι προσλήψεις είναι απαραίτητες για την λειτουργία του προγράμματος και για την στελέχωση των τριών νεοϊδρυθέντων ΚΔΑΠ του Δήμου Ξηρομέρου...........


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο