Αναζήτηση ΞηρόμεροNews. -Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο!

Έγκριση για 15 προσλήψεις στη Κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου

        Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη (15) δεκαπέντε εργαζομένων για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «‘Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των νέων ΚΔΑΠ του ∆ήµου Ξηρομέρου.

        Η διάρκεια της πρόσληψης, θα είναι για ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης και οι προσλήψεις είναι απαραίτητες για την λειτουργία του προγράμματος και για την στελέχωση των τριών νεοϊδρυθέντων ΚΔΑΠ του Δήμου Ξηρομέρου...........


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
* Ξηρόμερο αγαπημένο... Τι λες για όλα αυτά λοιπόν;