Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για το σχέδιο "Αθηνά"


Προς
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού - Υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο
Ηλεκτρονική Διεύθυνση για κατάθεση θέσεων προς Διαβούλευση

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
      Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»  το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα προσφάτως,  αφορά την αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην χώρα, και έχει τεθεί σε διαβούλευση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, απασχόλησε επισταμένως το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας και εν τέλει τη Δ.Ε. του Τμήματος.
     Ο κυρίαρχος λόγος για τον οποίο το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας παρεμβαίνει στην διαβούλευση, αποτελεί το γεγονός ότι μέσα από το έργο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, έχει διαπιστωθεί, ανακύψει αλλά και αποδειχθεί στην πράξη, η συμβολή και η αναγκαιότητα ύπαρξης Πανεπιστημιακής κοινότητας στην Αιτωλοακαρνανία.........    Η ανάδειξη της συμβολής της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, στο έργο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Αιτωλοακαρνανίας έχει προκύψει μέσω της στελέχωσης των  ομάδων εργασίας του ΤΕΕ (συμμετοχή μελών Δ.Ε.Π.), την διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων κ.λ.π.
       Με το προτεινόμενο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» τα δύο Ιδρύματα της περιοχής, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και το ΤΕΙ Μεσολογγίου, μετατρέπονται σε απλά παραρτήματα ιδρυμάτων με έδρα την Πάτρα, θέτοντας έτσι ταφόπλακα ουσιαστικά, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Αιτωλοακαρνανία, αφού νομοτελειακά θα οδηγηθούμε στο αποτέλεσμα αυτό, αν όχι βραχυπρόθεσμα σίγουρα όμως μεσοπρόθεσμα.

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

     Το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου είναι από τα παλαιότερα Τ.Ε.Ι. της χώρας (ιδρύθηκε το 1981). Διαθέτει οχτώ τμήματα με σχολές Τεχνολογίας Γεωπονίας, Διοίκησης Οικονομίας και Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τα αντικείμενα τα οποία «θεραπεύει» έχουν να κάνουν με την αγροτική παραγωγή, τις επιχειρήσεις, την πληροφορική και την τεχνολογία.
   Έχει άμεση σύνδεση με την φυσιογνωμία της Αιτωλοακαρνανίας, την παραγωγική διαδικασία της αλλά και των ανθρώπων της. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πρέπει να αναφερθεί ότι αποτέλεσε και αποτελεί τον τροφοδότη στελεχών, στον πλέον κρίσιμο και βαρύνοντα παράγοντα του νομού ως προς την πρωτογενή παραγωγή, τις ιχθυοκαλλιέργειες. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για εξαγωγικές κυρίως επιχειρήσεις με την Αιτωλοακαρνανία να κατέχει την πρώτη θέση πανελλαδικά (το 35% της παραγωγής).
    Το ΤΕΙ Μεσολογγίου έχει εξορθολογιστεί ήδη το 1994, με τα τότε παραρτήματά του στην Άρτα και στο Καρπενήσι να εντάσσονται στο ΤΕΙ Ηπείρου και στο ΤΕΙ Ανατολικής Στερεάς
     Τα δύο τμήματα που μετακινούνται στην Πάτρα βάσει του προτεινόμενου σχεδίου, το ΤΕΣΥΔ (Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων) της Ναυπάκτου και ΕΠΔΟ (Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία) συγχωνεύονται σε ένα τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής με άλλα του ΤΕΙ Πατρών που καμία σχέση δεν έχουν ως προς το επίπεδο τους  με τα δύο προαναφερόμενα.
Πρόκειται για ίδρυμα που έχει αξιολογηθεί επιτυχώς με μεγάλη συνεισφορά στην έρευνα.
     Ειδικότερα για το ΤΕΣΥΔ (Τμήμα που εδρεύει στην Ναύπακτο) και για το οποίο προτείνεται άμεσα εκτός της συγχώνευσης του αλλά και η μεταφορά της έδρας του (ως λειτουργία) στην Πάτρα πρέπει να υπομνηθούν τα εξής:
     Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει ήδη παραχωρήσει κτιριακό χώρο για την στέγασή του, αλλά και έχει προχωρήσει σε ενέργειες για παραχώρηση γηπέδου προς ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων.
    Έχει αξιολογηθεί επιτυχώς με βάση την διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ.
    Είναι φορέας υλοποίησης αυτόνομου μεταπτυχιακού προγράμματος  διεθνών προδιαγραφών εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας.
   Το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων σε εργασίες συναφείς με τις σπουδές του ξεπερνά το 85% .   
    Το ΤΕΙ Μεσολογγίου έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 15.000 m2 (δεκαπέντε χιλιάδες) οι οποίες αναπτύσσονται σε έκταση 200 στρεμμάτων ενώ η συνολική έκταση που βρίσκεται στην κυριότητά του είναι οχτακόσια στρέμματα με δυνατότητες δηλαδή επέκτασης στα υπόλοιπα 600 στρέμματα, προς δημιουργία ενός campus ευρωπαϊκών προδιαγραφών

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας

 Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας το οποίο εδρεύει στο Αγρίνιο είναι ένα από τα νεώτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας (ιδρύθηκε το 2009).
     Παρόλα αυτά πρέπει να σημειωθεί ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πόλη του Αγρινίου, με δεδομένο ότι τα δύο τμήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων λειτουργούν στην πόλη του Αγρινίου από δεκαπενταετίας και πλέον, ως τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
    Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας όπως ήδη αποδεικνύεται από την πορεία του και τις αξιολογήσεις, αποτελεί ήδη και μπορεί να αποτελέσει έτι περαιτέρω μοχλό στήριξης και ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας, η οποία διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους και συγκριτικά πλεονεκτήματα  και είναι σε θέση να έχει μια αυτοτροφοδοτούμενη και αυτάρκη οικονομία, όπως εξάλλου έχει συμβεί στο παρελθόν, ειδικότερα σε σχέση με το σημερινό οικονομικό περιβάλλον όπου η οργάνωση της Ελληνικής Οικονομίας όπως έχει δομηθεί τα τελευταία σαράντα χρόνια, έχει δείξει έντονα τα σημεία κόπωσης και τον κορεσμό της.
     Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας έχει αξιολογότατη συνεισφορά στην έρευνα, προαπαιτούμενο στοιχείο της καινοτομίας, η οποία αποτελεί έννοια κλειδί για το «επιχειρείν» του σήμερα και εν τέλει για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αιτωλοακαρνανίας.
     Έχει εγκριθεί και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο σε ιδιόκτητη έκταση του Πανεπιστημίου, επιφάνειας 170 στρεμμάτων στο Αγρίνιο, με σκοπό την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, πέραν των όσων έχουν παραχωρηθεί από τον Δήμο Αγρινίου.

   Η Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κατόπιν σχετικών εισηγήσεων
 ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

Ως αδήριτη την ανάγκη να λάβει χώρα η εφαρμογή ενός σχεδίου που θα αναδιαρθρώνει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και θα την εξορθολογίζει, απαλλάσσοντάς την από στρεβλώσεις του παρελθόντος (πανθομολογούμενες είναι γεγονός).
      Οι μακροχρόνιες αυτές στρεβλώσεις και τα αποτελέσματά τους , έχουν σαφή επίπτωση στην  ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τέτοιες μπορούν να εντοπιστούν και στα ιδρύματα της περιοχής εντασσόμενες όμως στα γενικά χαρακτηριστικά της παθογένειας.
      Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» έτσι όπως έχει δεν δείχνει και σε κάθε περίπτωση δεν πείθει ότι προσφέρει στην θεραπεία των στρεβλώσεων αυτών, καθώς οι αλλαγές οι οποίες προτείνονται στο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» (το οποίο συνέταξε ιδιωτική εταιρεία) έπρεπε να χαίρουν στο μεγαλύτερο μέρος τους, τουλάχιστον της έγκρισης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
       Το έτερο αποτέλεσμα του σχεδίου, το οποίο επιδιώκεται να επιτευχθεί, ήτοι η  οικονομία κλίμακος, δεν είναι ορατό, εφόσον αναμένονται κάποια δεκάδες εκατομμύρια (30-40 εκατομμύρια) τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως οικονομία κλίμακος.
    Διαπιστώνεται, δυστυχώς προδήλως ασυνέπεια και επιλεκτικότητα , στην εφαρμογή των κριτηρίων τα οποία διέπουν το σχέδιο, ανά περιοχές και όχι μόνο.
     Όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και σε σχέση με την Αιτωλοακαρνανία, δημιουργείται για άλλη μια φορά μια υδροκέφαλη Περιφέρεια και στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που έχει συμβεί και στο παρελθόν (Οικονομική Σχολή Αγρινίου).
Αγνοείται εντελώς ο παράγοντας της ανθρώπινης πλευράς τόσο των φοιτητών όσο και του εκπαιδευτικού – διοικητικού προσωπικού καθώς δεν προβλέπονται κανενός είδους μεταβατικές διατάξεις.
      Έξω από κάθε λογική συνέπειας και συνέχειας η οποία πρέπει να επιδεικνύεται από πλευράς της Πολιτείας, υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι επέλεξαν τη σχολή φοίτησης τους κατά την είσοδό τους στα  ΤΕΙ και οι οποίοι καλούνται να αποφοιτήσουν από άλλη σχολή με άλλο πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό συμβαίνει στο ΤΕΣΥΔ (Ναύπακτος) αλλά και το ΕΠΔΟ (Μεσολόγγι).
      Μέλη ΔΕΠ θα εγγράψουν στο βιογραφικό τους μετακίνηση εντός τριών ετών σε τρία Πανεπιστήμια (Ιωαννίνων, Δυτικής Ελλάδας, Πατρών) με ότι σημαίνει αυτό.

      Με δεδομένα όλα αυτά , αλλά και επί μέρους παράγοντες οι οποίοι έχουν εξηγηθεί και κατατεθεί εκ μέρους των δύο ιδρυμάτων της Αιτωλοακαρνανίας οι οποίοι δεν είναι  δευτερεύοντες ως προς την κρισιμότητά τους, άπτονται όμως ανάλυσης και παράθεσης από τα ίδια τα ιδρύματα (όπως και έχει γίνει), η Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας προτείνει:

 Την μη συγχώνευση (απορρόφηση όπως στο νόμο αναφέρεται) του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας από το Πανεπιστήμιο Πατρών και την συνέχιση της λειτουργίας του αυτόνομα ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, με ενίσχυσή του, δημιουργώντας Τμήμα Γεωπονίας, την μετατροπή του τμήματος Διαχείρισης  Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, σε Μηχανικούς Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και την περαιτέρω ενίσχυση του με πρόσθετες ειδικότητες Μηχανικών όπως Ενεργειακών Μηχανικών με εξειδίκευση στους Υδρογονάνθρακες, Μηχανικούς Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Τοπογράφους Μηχανικούς, συνάδοντας με τον χαρακτήρα και την Δυναμική της περιοχής.
Την μη συγχώνευση του ΤΕΙ Μεσολογγίου με το ΤΕΙ Πατρών και τη συνέχισή του ως αυτόνομο Ίδρυμα με το παράρτημα ΤΕΣΥΔ στην Ναύπακτο.

Σε κάθε περίπτωση, αν αποτελεί ανελαστικό κριτήριο , η ύπαρξη πέντε Ιδρυμάτων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να μην συνεχιστεί , αλλά να υπάρχουν τρία ιδρύματα στην Περιφέρεια, τότε η Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας το οποίο θα προκύψει από τη συνένωση των ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Μεσολογγίου να έχει την έδρα του στο Μεσολόγγι.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος (έδρα Αγρίνιο) να ομοσπονδοποιηθεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

     Η τελευταία εναλλακτική πρόταση, ουδόλως παρεκκλίνει των σκοπών και κριτηρίων του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» και αποτελεί ορθολογική λύση για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
     Θυμίζουμε ότι η Πάτρα αποτελεί ήδη έδρα τριών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΙ Πατρών, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) και πολλών ερευνητικών κέντρων.
      Η χωροθέτηση η οποία προτείνεται από το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, προφανώς δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, είναι ισοβαρής για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, δεν αντιβαίνει σε ακαδημαϊκά κριτήρια και  προσθέτει στην επιδιωκόμενη οικονομία όσο και το σενάριο που ήδη προτείνεται με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
     Θα αποτελέσει την απόδειξη για τους Αιτωλοακαρνάνες, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν αντιμετωπίζεται ως να σταματά στο Ρίο Πατρών, όπως πολλές φορές στο παρελθόν έχει συμβεί και σε θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Οικονομική σχολή Αγρινίου).
       Ταυτόχρονα η αποδοχή της, θα αποδυναμώσει την όλο και πιο εδραζόμενη άποψη, ότι η σύνταξη του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» ακολούθησε και εκπλήρωσε επιταγές, που αφετηρία τους και κίνητρο είχαν τοπικιστικά, προσωποκεντρικά ή άλλου είδους κριτήρια και πάντως όχι κριτήρια ακαδημαϊκά ή κριτήρια που επιδρούν δραστικά στην οικονομία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας
Ο Πρόεδρος

Ρόκος Κωνσταντίνος

Κοινοποίηση:
Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας
Περιφερειάρχη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Δημάρχους Αιτωλοακαρνανίας
Πρόεδρο Δ.Ε. Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας κ. Σερπάνο Δημήτριο
Πρόεδρο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου κ. Πολίτη – Στεργίου Βαγγέλη
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
Ενημερωτικό Δελτίο
 ………………………..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Π. ΣΟΥΛΟΥ 11,    30100      ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ:  (26410)  55755 , 56789      Fax:  31506
E-mail: tee_ait@tee.gr
Πληρ.: Κ. Κιτσάκη                                                  
Τηλ. 26410-55755, 56789                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο