Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Αυτόνομο Πανεπιστήμιο με ενδυνάμωσή του, προτείνει το ΔΕΑΠΤ


Αγρίνιο 19/2/2013
Προς: κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και  Αθλητισμού,
 minister@minedu.gov.gr - fax: 2103443865

      Σε απάντηση του ερωτήματός σας σχετικά με το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ για την αναδιάρθρωση των ΑΕΙ και τις προτάσεις σας για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (ΤΔΕΑΠΤ) - καταθέτουμε τα εξής:
      Το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ, βασιζόμενο αποκλειστικά στο κριτήριο του φυσικού μεγέθους και της χωροταξικής κατανομής, καταργεί την αυτοδυναμία του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και εντάσσει τα Τμήματά του σε δύο σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών  το όποιο μετονομάζεται σε πανεπιστήμιο Πάτρας– Δυτικής Ελλάδας. Η ένταξη αυτή μας βρίσκει αντιθέτους ενώ προτείνουμε την αυτόνομη λειτουργία και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με την ενδυνάμωση των Τμημάτων του, κάτι που δεν έπραξε το υπουργείο τα τελευταία χρόνια.......Πιο αναλυτικά θεωρούμε ότι:
·Η επιστημονική εξειδίκευση του ΤΔΕΑΠΤ στα ζητήματα ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και της αγροτικής επιχειρηματικότητας ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό στις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας αλλά και στο κριτήριο κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της χώρας (Κ5) που χρησιμοποιείται από το σχέδιο ΑΘΗΝΑ.
·H διατήρηση της ιδιαίτερης διεπιστημονικής φυσιογνωμίας του ΤΔΕΑΠΤ στο πλαίσιο ενός αυτόνομου πανεπιστημίου και η περαιτέρω ανάπτυξη και εμπλουτισμός του με νέα επιστημονικά και τεχνικά πεδία διεπιστημονικού χαρακτήρα (Κ8) αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση επίτευξης των στόχων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
·Η σημαντική πρόοδος ΤΔΕΑΠΤ του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας από την ίδρυση του  έως σήμερα και η συνεχώς αυξανόμενη διασύνδεση της ακαδημαϊκής δραστηριότητας με την τοπική επιχειρηματική και πολιτιστική δραστηριότητα  έχει συμβάλλει στην ουσιαστική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την αποδοχή του τμήματος από την τοπική κοινωνία του Αγρινίου και της  Αιτωλοακαρνανίας, η οποία ένθερμα υποστηρίζει την αυτοτέλεια και περαιτέρω ανάπτυξη του ΤΔΕΑΠΤ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (K 4.10)
·Τυχόν αλλοίωση του επιστημονικού χαρακτήρα του ΤΔΕΑΠΤ θα ακυρώσει τη συμβολή του στην αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας, έναν από τους βασικούς στόχους της αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Θεωρούμε ότι η διατήρηση του χαρακτήρα του διασφαλίζεται μόνο με τη συνέχιση της αυτόνομης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Με το σκεπτικό αυτό η ΓΣ (συνεδρ. αριθμ.195/19-2-2013) του ΤΔΕΑΠΤ προτείνει:
·Την άμεση ενίσχυση του τμήματος με το διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ
·Την ανάπτυξη Σχολών σε αντικείμενα που συναντούν την περιφερειακή οικονομία, τις προτεραιότητες πολιτιστικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης της Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας και ουσιαστικά,
·Την αυτόνομη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

Με τιμή 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Αθανάσιος Λάνταβος Καθηγητής

Κοινοποίηση
κ.Πρόεδρο και μέλη Δ.Ε. του ΠΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο