Αναζήτηση ΞηρόμεροNews. -Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο!

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: «Συμβολή Δασολιβαδικών Οικοσυστημάτων Βαλανιδιάς Δυτικής Ελλάδας»


«Συμβολή Δασολιβαδικών Οικοσυστημάτων Βαλανιδιάς της Δυτικής Ελλάδας στην τοπική ανάπτυξη και το περιβάλλον»


Το κύριο θέμα του προγράμματος αφορά τη βαλανιδιά, ένα χαρακτηριστικό ενδημικό είδος δρυός της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου το οποίο σχηματίζει παραδοσιακά δασολιβαδικά οικοσυστήματα με ιδιαίτερη στο παρελθόν αξία.

      Τα απαξιωμένα αυτά οικοσυστήματα επανέρχονται τελευταία στο προσκήνιο λόγω της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της ζήτησης οικολογικών προϊόντων. Στην κατεύθυνση αυτή έρχεται να συμβάλλει η προτεινόμενη έρευνα με τη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τη συμβολή των δασολίβαδων βαλανιδιάς στην τοπική ανάπτυξη και το περιβάλλον γενικότερα..........

Πιο συγκεκριμένα, σε μια χαρακτηριστική για τη βαλανιδιά περιοχή της Δ. Ελλάδας, θα ερευνηθεί ο ρόλος της βόσκησης –επικρατούσα σήμερα χρήση των δασολιβάδων βαλανιδιάς- στην φυτοπικοιλότητα και αναγέννηση του είδους, θα εξετασθεί η θρεπτική αξία των βαλανιδιών, θα εξετασθεί η εναλλακτική χρήση φυτικών ειδών των δασολιβάδων βαλανιδιάς, θα μελετηθεί η συμβολή της βαλανιδιάς στη δέσμευση του άνθρακα, θα διερευνηθεί το ιστορικό των δασολίβαδων βαλανιδιάς με τη χρήση δενδροχρονολογικών μεθόδων και τέλος θα γίνει η κοινωνική τους αξιολόγηση.
       Η γνώση αυτή θα συμβάλει θετικά στη δασική πράξη για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των δασολίβαδων βαλανιδιάς στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, στα πλαίσια της ζητούμενης βιώσιμης ανάπτυξης και της διατήρησης των οικοσυστημάτων ενόψει του κινδύνου ερημοποίησης πολλών περιοχών.
   Yπεύθυνη του Προγράμματος είναι η καθηγήτρια κα Παντέρα Αναστασία, ενώ στο πρόγραμμα συνεργάζονται ερευνητές και καθηγητές εκτός από το ΤΕΙ Λαμίας, από το ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Καρδίτσας, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Στο πρόγραμμα επίσης συμμετέχει η διακεκριμένη καθηγήτρια για τέτοια συστήματα Maria-Rosa Mosquera Losada από Πανεπιστήμιο της Ισπανίας η οποία θα επισκεφτεί το δάσος μέσα στο 2013. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.
Πηγή :http://agriniovoice.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
* Ξηρόμερο αγαπημένο... Τι λες για όλα αυτά λοιπόν;