Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του Γυμνάσιου – Λυκείου Βόνιτσας


        Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του  Γυμνασίου- Λυκείου Βόνιτσας πάρα τις συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών. 
    Οι εργασίες που  έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα  είναι:
1.-Καθαίρεση  της τοιχοποιίας  στο βόρειο κτίριο καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των καθαιρέσεων τοιχοποιίας του ανατολικού κτιρίου, με ταυτόχρονη αποκομιδή μέρους των προϊόντων  αυτών.
2.-Αποκατάσταση και αντιδιαβρωτική προστασία   του οπλισμού στην εξωτερική επιφάνεια  ορισμένων δοκών  του βόρειου κτιρίου
3.-Καθαρισμός των υποστυλωμάτων με αμμοβολή και  συντήρηση του υφιστάμενου οπλισμού.........4.-Τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού των υποστυλωμάτων του βόρειου κτιρίου  και  αγκύρωσή τους στα υφιστάμενα υποστυλώματα.
5.-Υποδομές Η/Μ εγκαταστάσεων
6.-Σκυροδέτηση   των πέδιλων των υποστυλωμάτων, ενώ  τις προσεχείς ημέρες θα  ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του μανδύα  εκτοξευόμενου σκυροδέματος  (gunite) στα υποστυλώματα που έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού.

        Οι εργασίες θα εντατικοποιηθούν  τους προσεχείς μήνες  και συνοπτικά θα εκτελεστούν  εργασίες στατικής ενίσχυσης, αποκατάστασης της  τοιχοποιίας   και  των επιχρισμάτων,  επανακατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων, τοποθέτησης νέων κουφωμάτων, επισκευής δαπέδων, τοποθέτησης νέων κιγκλιδωμάτων, χρωματισμού και μόνωσης των κατακόρυφων και οριζόντιων επιφανειών των κτιρίων.
         Το έργο  που εντάθηκε στο ΕΣΠΑ στις 10-04-2012 και συμβασιοποιήθηκε στις 10-08-2012  έχει προϋπολογισμό  1.320.000,00 ευρώ ενώ το συμβατικό ποσό του είναι  719.865,74 ευρώ.
        Με την ολοκλήρωσή του θα επιλυθεί ένα σοβαρό  πρόβλημα στην σχολική στέγη της Βόνιτσας που παρουσιάστηκε  το 2003 με τον σεισμό της Λευκάδας, και δημιούργησε σωρεία προβλημάτων στο γυμνάσιο-λύκειο Βόνιτσας αλλά και στο 1ο και 2ο δημοτικό σχολείο για τα οποία υπάρχει πλέον ολοκληρωμένη μελέτη αποκατάστασης καθώς και όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις.

      Περιμένουμε  πλέον και για αυτά τα σχολεία την  πραγματοποίηση  της υπόσχεσης από μέρους της περιφέρειας   για την χρηματοδότηση και αυτού του έργου.

9 σχόλια:

 1. ΑΔΑ: Β4Γ9Ω6Ζ-ΠΡ4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
  4569/18-6-2012 Απόφαση Νομ/κης Αυτ/δης Νομού Αιτωλ/νιας για καθορισμό των όρων διακύρηξης του έργου.
  13-7-2010 Δημοπρασία του εργου από Νομαρχία Αιτωλ/νιας
  26/2010 απόφαση Νομαρχίας για έγκριση πρακτικού την 17-9-2010.
  ΜΝΗΜΟΝΙΟ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ -ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ.ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΩΡΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ... ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ: ΜΗΔΕΝΙΚΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
  ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
  ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ
  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ"
  Αρ. πρωτ.: 18739
  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
  Ποσού (με Αναθεώρηση & ΦΠΑ 23%) 719.865,74 €
  Για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-
  ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 719.865,74 € (με Φ.Π.Α 23%), ενάριθμου έργου
  2012ΕΠ00180017, ΣΑ ΕΠ0018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα –
  Πελοπόννησος –Ιόνιοι Νήσοι».
  Σήμερα 10/08/2012 ημέρα Παρασκευή στην Βόνιτσα , στα γραφεία του
  Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, οι υπογράφοντες
  1. Σολδάτος Νίκος, Δήμαρχος Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ενεργών στην προκείμενη
  περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Ακτίου -Βόνιτσας αφενός και κατόπιν της
  απόφασης με αριθμό 86/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και την αριθμ πρωτ.
  1514/10-4-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με κωδικό με MIS 373949 στο E.Π.
  «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» και αφ’ ετέρου ,
  2. Οι Παπαβασιλείου Αναστασία του Ηλία EΔ.Ε. και Χούσης Ευθύμιος του Ιωάννη
  Ε.Δ.Ε, που συνιστούν την Κ/Ξ Α. Παπαβασιλείου – Ε. Χούσης με έδρα την Άρτα (Γώγου
  Μπακόλα 31, Άρτα, τηλ: 26810 77136 fax : 26810 73481), που αναδείχθηκε ανάδοχος
  κατά τη δημοπρασία στις 13/7/2010 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλ/νιας για
  την εκτέλεση των υπόψη εργασιών, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:
  Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την παραπάνω ιδιότητα και σύμφωνα με την
  παρ. 1(στ) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ως εκπρόσωπος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
  έχοντας υπόψη:
  1. Το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής
  Δημοσίων Έργων».
  2. Την με αρ. πρωτ. 1514/10-4-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
  ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με κωδικό με MIS 373949 στο
  E.Π. «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 3. Τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου, προϋπολογισμού 1.320.000 € καθώς και τις
  αδειοδοτήσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νιας.
  4. Την αριθμ. 4569/18-6-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νιας με
  την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας του έργου και τα λοιπά τεύχη και η
  διεξαγωγή της στις 13-7-2010 σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς «Ελεύθερη
  Συμπλήρωση Τιμολογίου με τις εργασίες οι οποίες αποτιμώνται κατά αποκοπήν
  τιμήματα».
  5. Τα πρακτικά της Δημοπρασίας και την κατακύρωση του αποτελέσματος στην Κ/Ξ Α.
  Παπαβασιλείου – Ε. Χούσης που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,24 % με το
  αριθμ. 24/2010 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής σε συνέχεια του από 17-9-2010
  Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94.
  6. Την υπ’ αριθμ. 86/2012 απόφαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία έχει
  εγγραφεί πίστωση 719.865,74 € (με Φ.Π.Α. 23%) για την κατασκευή του υπόψη έργου
  7. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της ανωτέρω κοινοπραξίας και ιδιαίτερα την
  οικονομική προσφορά της, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008, όπως
  συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει (με επανυπολογισμό σε συνδυασμό με την
  έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους του, των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και
  Φ.Π.Α.) που αναλύεται ως εξής:
  Δαπάνη εργασιών προσφοράς 423.900,00
  ΓΕ & ΟΕ (18%) 76.302,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500.202,00
  Απρόβλεπτα (15%) 75.030,30
  ΣΥΝΟΛΟ 575.232,30
  Πρόβλεψη Αναθεώρησης 10.024,40
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 585.256,70
  Φ.Π.Α. (23%) 134.609,04
  ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 719.865,74
  ΑΝΑΘΕΤΕΙ
  Στη δεύτερη των συμβαλλόμενων Κ/Ξ Α. Παπαβασιλείου – Ε. Χούσης καλούμενη εφεξής
  ΑΝΑΔΟΧΟΣ την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
  ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ»
  Η Κ/Ξ Α. Παπαβασιλείου – Ε. Χούσης αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την ανάθεση αυτή και
  αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου
  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ»
  και σύμφωνα με τα ακόλουθα:
  1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας
  κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς
  επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημόσιων έργων όπως ισχύουν
  για το υπόψη έργο.
  2. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειράς ισχύος που αναφέρεται στη
  Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης.
  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι
  υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου
  του Έργου και των Υπηρεσιών.
  3. Την οικονομική προσφορά του με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,24 % όπως φαίνεται
  στον πίνακα του ανωτέρου εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
  (2) Ο Δεύτερος των συμβαλλόμενων Κ/Ξ Α. Παπαβασιλείου – Ε. Χούσης και υπό την
  προαναφερθείσα ιδιότητα του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω
  ΔΗΛΩΝΕΙ
  1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι δεν
  δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα
  συμβατικά τεύχη.
  2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά
  τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε
  συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008 και των λοιπών
  διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημόσιων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
  3. Ότι ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις
  εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.
  4. Ότι ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του,
  όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα
  συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παραλείψεις του αναδόχου προς ενημέρωση του
  με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους σύμβασης δεν τον
  απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές
  του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα
  οικονομικής ή άλλη φύσης ή και παράταση προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του
  λόγου.
  5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας,
  εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ. σύμφωνα με τις κείμενες
  διατάξεις, αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά
  και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής
  των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθόλη τη
  διάρκεια του έργου, εντός ή έκτος των εργοταξιακών χώρων.
  6. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά
  σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα
  για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά
  την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης
  υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων
  απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφής.
  7. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη
  και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης ελέγχθηκαν στο
  μέτρο του δυνατού και κρίθηκαν είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή.
  8. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις
  της υφιστάμενης νομοθεσίας (57 παρ. 4 Ν. 3669/08 ), εφόσον η δυνατότητα
  χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους
  ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
  Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
  α. να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως
  αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΔΑ: Β4Γ9Ω6Ζ-ΠΡ4
  Επενδύσεων της ΣΑ ΕΠ0018 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις
  υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κτλ. όπως
  ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
  Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρους
  συμβαλλόμενους σε εφτά (7) γνήσια , όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο
  δεύτερος των συμβαλλόμενων ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
  Βόνιτσα, 10 – Aυγούστου - 2012
  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
  Ο Δήμαρχος
  ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΘΕΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΠΕΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΑΛΛΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΤΡΩΕΙ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
  26 ΜΗΝΕΣ ΤΩΡΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΕΦΤΑ(ΟΛΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ...)ΤΟ ΕΣΠΑ ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ.ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ. ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ 26 ΜΗΝΕΣ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ.ΕΛΠΙΖΩ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ!ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΜΑΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΓΑΖΑΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΘΕ ΛΙΓΟ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΣΙΩΠΗ.ΚΑΜΜΙΑ ΠΙΕΣΗ. ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πονατε μηπως δεν ςας αρεσει ο ΣΟΛΔΑΤΟΣ. Μην ακουτε τοιποτα πρωχωρατε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΜΠΟΥΦΕ...ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΟΛΔΑΤΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.