Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Ο Φορέας Διαχείρισης της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου για την Οξειά

Ο Φάρος στο νησί Οξειά 

       Με αφορμή δημοσιεύματα και ρεπορτάζ για το θέμα «τουριστικής αξιοποίησης» της νήσου Οξειά Εχινάδων νήσων, ο Φορέας Διαχείρισης  της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου γνωστοποιεί το νομικό καθεστώς της νήσου.

     Η νήσος Οξειά και το σύμπλεγμα Εχινάδων νήσων βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Κάτω Ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Εύηνου και νήσων Εχινάδων (ΚΥΑ 22306/ΦΕΚ 477/31.5.2006) και συγκεκριμένα στη ζώνη Προστασίας Φύσης (ΠΦ)4, όπου επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:
1. Η γεωργία στις υφιστάμενες κατά την έκδοση της Κοινή υπουργική απόφαση 1319/1993 (ΦΕΚ 755Β) ελαιοκαλλιέργειες................2. Η βόσκηση και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις εσταυλισμού μέχρι την εκπόνηση και έγκριση μελέτης βοσκοϊκανότητας. Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και η αισθητική ένταξη τους στο περιβάλλον καθορίζεται από τη μελέτη βοσκοϊκανότητας.
3.    Η μελισσοκομία
4. Η κατασκευή υποδομής στις ακτές για την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργειών
5. Η ήπια αναψυχή για ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Για το νησιωτικό σύμπλεγμα, απαιτείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης προκειμένου να τεκμηριωθεί η έκταση, οι όροι δόμησης και η υποδομή στην οποία θα αναπτυχθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ήπια αναψυχή σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος και η έκδοση σχετικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.
6. Η εγκατάσταση υποδομής για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων, όπως μικρή αγροτική κατοικία επιφάνειας μέχρι 80 τ.μ., αποθήκες φύλαξης αγροτικών εργαλείων επιφάνειας μέχρι 50 τ.μ., κλπ. Η δόμηση επιτρέπεται με τους όρους που αναφέρονται στην παρ. Α2.6 του παρόντος άρθρου. 
7. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες ορίζονται κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα δέκα (10) στρέμματα.
  
   Επίσης, η νήσος Οξειά περιλαμβάνεται στο δίκτυο περιοχών Natura [ΤΚΣ (SCI) – GR 2310001 και ΖΕΠ (SPA) – GR 2310015].

     Σημειώνεται επίσης ότι ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι υπό εκπόνηση, ενώ έχει υποβληθεί πρόταση τροποποίησης της ΚΥΑ στο ΥΠΕΚΑ το καλοκαίρι του 2011.
     Τέλος, σημειώνεται ότι κανένα αίτημα τουριστικής αξιοποίησης της νήσου δεν έχει διαβιβαστεί για γνωμοδότηση στο Φορέα Διαχείρισης.

Πηγή: http://www.agriniopress.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: