Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Νίκη Φούντα: Μεγάλα ποσοστά απόρριψης των αιτήσεων για τη Δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία»


ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τον κ.  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Σχετικά με τα μεγάλα ποσοστά απόρριψης των αιτήσεων για τη Δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία»

Κύριε Υπουργέ,
Δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες μέρες, από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων και στους δήμους, οι δικαιούχοι και οι απορριπτόμενοι της Δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 214, σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό των απορρίψεων είναι εξαιρετικά υψηλό στο σύνολο της χώρας.
     Ενδεικτικά, στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας για τις αιτήσεις διετούς παράτασης, οι απορριπτόμενοι ανέρχονται στους 808 (σύνολο αιτήσεων 1.059), ήτοι 27,57% από διοικητικούς ελέγχους και 73,47% από απόρριψη αγροτεμαχίων, ενώ για τις αιτήσεις πενταετίας στους 1.181 (σύνολο αιτήσεων 1.553) ήτοι 20,41% από διοικητικούς ελέγχους και 71,80% από απόρριψη αγροτεμαχίων. Το γεγονός ότι ο αριθμός των απορρίψεων είναι τόσο μεγάλος, δημιουργεί εύλογες απορίες για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο η διαδικασία και πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες και οι δυσλειτουργίες, ώστε ο κάθε καλόπιστος παραγωγός να αντιλαμβάνεται πως προστατεύεται ο ίδιος και τα δικαιώματά του.....

  
Σύμφωνα με ανακοινώσεις των κατά τόπους Γεωπόνων-Συμβούλων Βιολογικής Γεωργίας, τα προβλήματα είναι πολλά . Ενδεικτικά αναφέρονται:  1) το έτος αναφοράς και για τις δύο προσκλήσεις αποτελεί η Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2011 (ΟΣΔΕ 2011), πλην όμως σα βάση δεδομένων για τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκε η ευρεθείσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιλέξιμη έκταση του 2011, οπότε προκύπτουν ασυμφωνίες και οι αιτήσεις απορρίπτονται 2) η ‘’πυκνότητα φύτευσης’’ ως κριτήριο αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, ουδέποτε είχε απασχολήσει το πρόγραμμα η πυκνότητα φύτευσης. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν βάσιμες διαμαρτυρίες παραγωγών ότι δεν δόθηκαν εγκαίρως στη διάθεση τους τα στοιχεία των διασταυρωτικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ  ώστε να γίνουν οι σχετικές ενστάσεις, ενώ και η προθεσμία που δόθηκε για την υποβολή τους ήτανε μόλις δέκα (ημερολογιακές) ημέρες από την ανάρτηση των πινάκων.

Κατόπιν των παραπάνω,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:

·Ποια τα ακριβή ποσοστά απόρριψης, ανά Περιφέρεια, για τη Δράση 1.1 του Μέτρου 214;
·Ποιές είναι, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, οι αιτίες των μεγάλων ποσοστών απόρριψης;
·Είναι αλήθεια ότι, ενώ μια αίτηση παραγωγού περιλαμβάνει περισσότερο από ένα −κατά μέσο όρο 15-17 αγροτεμάχια−, όπου οι γεω-χωρικοί έλεγχοι επί των αγροτεμαχίων εντόπιζαν έστω και ένα αγροτεμάχιο το οποίο δεν μπορούσαν να το «ταυτοποιήσουν» απέρριπταν  το σύνολο της αίτησης;
·Τι προτίθεται να κάνει το ΥΠΑΑΤ έτσι ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από διοικητικά λάθη του Υπουργείου;
·Προτίθεται το Υπουργείο να δώσει χρονική παράταση έτσι ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για τις ενστάσεις, να «ανοίξει» το σύστημα και να απορροφήσει τις όποιες αναγκαίες αλλαγές;
·Σκέφτεται το Υπουργείο να αλλάξει την διαδικασία απόρριψης των αιτήσεων έτσι ώστε στην τελική διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, εάν εμφανιστεί σε ένα αγροτεμάχιο κωδικός απόρριψης, να εξαιρείται το αγροτεμάχιο αυτό ως μη επιλέξιμο και σε καμία περίπτωση να μην απορρίπτεται το σύνολο της αίτησης;
·Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία τόσο στη βιολογική γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία, δεδομένου ότι η πρώτη χρονιά εφαρμογής ήταν το 2012 και η πληρωμή των παραγωγών πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τον Ιούνιο του 2013;
·Ποιες οι πρωτοβουλίες του ΥΠΑΑΤ προκειμένου ανάλογα προβλήματα να προλαμβάνονται και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και στην πράξη ακυρώσεις στη λειτουργία μέτρων και δράσεων για την αγροτική ανάπτυξη;

Η ερωτώσα βουλευτής
Νίκη Φούντα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο