Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Σήμερα Πέμπτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας


      Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας, σήμερα Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18:00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας.     
     Ακολουθεί ολόκληρη η πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Καταγή….Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 
      Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 28 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.- Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Βόνιτσας Δήμου Ανακτορίου». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
2.- Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Αγ. Βαρβάρας Περατιάς Δ.Ε. Παλαίρου. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
3.- Περί ανανέωσης αδειών πλανόδιου εμπορίου επαγγελματιών πωλητών.
(Εισηγητής κ. Στούπας)
4.- Συμμετοχή στη δαπάνη επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στη Ν. Καμαρίνα έως Άγιο Δημήτριο. (Εισηγητής κ. Στούπας)
5.- Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
(Εισηγητής κ. Γούδας)
6.- Περί ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ανακύκλωσης 2013 του Ν.2939/2001. (Εισηγητής κ. Γούδας)
7.- Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη Νομική Βάση Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
8.- Εκμίσθωση δημοτικού αγρού στη θέση Σκεπαστός Λόφος Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
9.-Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ.121/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» για καθορισμό θέσεων στην Δημοτική Ενότητα Παλαίρου και στην Δημοτική Ενότητα Ανακτορίου. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
10.- Περί αντικατάστασης μέλους του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
11.- Περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
12.- Περί έγκρισης προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».
(Εισηγητής κ. Κασόλας)
13.- Περί έκτακτης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
(Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
14.- Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
15.- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου αγοράς ακινήτου στην Δ.Κ. Κατούνας στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. 
(Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
16. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. 
(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
17.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΤΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου