Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

Απόστολος Κατσιφάρας: Έργο το 2012 μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες


       Το συνολικό απολογισμό του έργου, των πεπραγμένων αλλά και των στόχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2012, παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.
      Ο Περιφερειάρχης εισαγωγικά στάθηκε στο περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι προσπάθειες υπογραμμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια του 2012, «η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η πολιτική αστάθεια με τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις έθεσαν σε δοκιμασία την αντοχή και τη συνοχή της κοινωνίας και δυσκόλεψαν το έργο για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα με την προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου»........      Ταυτόχρονα ο Απόστολος Κατσιφάρας στάθηκε ιδιαίτερα στους υψηλούς δείκτες της ανεργίας, στην καθυστέρηση του «Καλλικράτη-2» που αναμένεται να επιλύσει σημαντικά προβλήματα λειτουργίας και διοίκησης, στη μείωση κατά 40% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), γεγονός που ακύρωσε σε μεγάλο βαθμό τον προγραμματισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου.

     Επίσης ο Περιφερειάρχης εστίασε στο ζήτημα των ομαδικών απολύσεων και της διαθεσιμότητας, γεγονός που έθεσε σε δοκιμασία το στελεχιακό δυναμικό και το προσωπικό της Περιφέρειας ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις βασικές αρχές με τις οποίες κινήθηκε, συνολικά, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

    Σε ότι αφορά την οικονομική διαχείριση ο Απόστολος Κατσιφάρας επεσήμανε το γεγονός ότι η Περιφέρεια μπόρεσε, με αιματηρές οικονομίες, να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 19 εκατ. ευρώ μέσα στο 2011, αλλά η διακοπή εισροής πόρων των 2012 δεν επέτρεψε να συνεχιστεί αυτή η πορεία. Σημείωσε όμως ότι «η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από την αρχή της θητείας της και μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές», ενώ παράλληλα ανέφερε ότι είναι αμέσως απαιτητά από το κεντρικό κράτος κονδύλια ύψους 1,9 εκατ. ευρώ που αφορούν οφειλές του ΟΣΚ παρελθόντων ετών καθώς και κονδύλια ύψους 9 εκατ. ευρώ που αφορούν σε δαπάνες μεταφοράς μαθητών.

     Κρίσιμο θέμα και με σημαντική βελτίωση σε όλα του τα επίπεδα, ανέφερε ο  Περιφερειάρχης, είναι η διαχείριση του ΕΣΠΑ. Κατά το 2012 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 102 νέα έργα και αυτή τη στιγμή έχει συμβασιοποιηθεί το 75% του συνολικού προγράμματος ύψους 314 εκατ. ευρώ και έχουν γίνει πληρωμές ύψους 192 εκατ. ευρώ, δηλαδή έχει ήδη πληρωμές ύψους 192,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε με έμφαση ότι το 2013 πρέπει να είναι «χρονιά ΕΣΠΑ, ώστε να μην πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο».

     Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε αναλυτικά στην πορεία των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων καθώς και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στο Αναπτυξιακό Νόμο, όπου παρά τη δυσμενή συγκυρία η Περιφέρεια στήριξε «νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες σε τομείς κρίσιμους για την ανάπτυξη». 

     Αναλυτικός υπήρξε επίσης ο Περιφερειάρχης στα έργα-υποδομές όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα τα εκτελούμενα έργα από διάφορες πηγές χρηματοδότησης όπως είναι το ΕΣΠΑ, το ΕΠΠΕΡΑΑ και το Ταμείο Συνοχής, το «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», το ΤΕΟ, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα εκτελούμενα έργα, τα δημοπρατούμενα και εκείνα που βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας μελετών.

     Σε ότι αφορά τον πρωτογενή τομέα ο κ. Κατσιφάρας παρουσίασε αναλυτικά ένα σύνολο δράσεων και πολιτικών που αναπτύχθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και που καλύπτουν το καλάθι των αγροτικών προϊόντων, το ηλεκτρονικό καλάθι, το καλλιεργητικό πλάνο, την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων, τις προσπάθειες ενημέρωσης των παραγωγών, τη σύσταση γραφείων στήριξης Αγροτών και Κτηνοτρόφων, κ.α.

     Στη συνέχεια ο Απόστολος Κατσιφάρας αναφέρθηκε στους ελέγχους της αγοράς, στην προστασία των καταναλωτών, σε θέματα οδικής ασφάλειας, στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, στη δημόσια υγεία και κοινωνική μέριμνα και στις αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας.

     Ιδιαίτερο μέρος του απολογισμού κατέλαβε το Τριετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας που εκπονήθηκε μέσα στο 2012, στην προετοιμασία για την Πέμπτη Προγραμματική Περίοδο, στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, στη δημιουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και στη καταγραφή των λατομικών περιοχών.

     Τέλος και σε ότι αφορά το μέρος του απολογισμού ο Περιφερειάρχης στάθηκε στη διεθνή παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά ένα σύνολο από διπλωματικές επαφές, το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας, τη δημιουργία εκθετηρίου τοπικών προϊόντων στο αεροδρόμιο του Αράξου, την συστηματική παρουσία στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Περιφερειών και στην επίσης συστηματική παρουσία στη Διάσκεψη των Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης.

     Το τελευταίο μέρος του απολογισμού περιελάμβανε τις μεγάλες διεκδικήσεις της Περιφέρειας και την επισκόπηση της πορείας τους. Πρόκειται για την Ολυμπία και την Ιόνια οδό, για το λιμάνι του Κατακόλου, για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, κ.α.

    Καταληκτικά ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας υπογράμμισε: «Η επίτευξη των στόχων μας απαιτεί συνεχή κινητικότητα, εγρήγορση κα διαρκή παρακίνηση. Από την άποψη αυτή το έργο που πραγματοποιήθηκε το 2012 αποδεικνύει ότι η δυσμενέστατη οικονομική και κοινωνική συγκυρία μπορεί να αξιοποιηθεί ως μια σπουδαία πρόκληση για συνεχείς και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο