Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: «Η επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα πρώτες επιλογές για την έξοδο από την οικονομική κρίση.»Ομιλητής ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης στην διημερίδα του φετινού Business Show Αιτωλοακαρνανίας στις 12-13 Δεκεμβρίου 2009 με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα».
Ο κ. Ανδρέας Μακρυπίδης περιέγραψε το δύσκολο σημερινό οικονομικό περιβάλλον και τις παθογένειες του ισχύοντος οικονομικού μοντέλου, και παρουσίασε με σαφήνεια τις άμεσες πρωτοβουλίες την Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση, δηλαδή τα στοχευμένα νομοσχέδια, τον κοινωνικά δίκαιο και αναπτυξιακό προϋπολογισμό, το τριετές Πρόγραμμα Σταθερότητας και Σύγκλισης, τον διάλογο για τα μεγάλα θέματα όπως το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό, την Νέα Διοικητική Δομή που θα ενισχύσει την αποκέντρωση και τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
Ο Βουλευτής αναφερόμενος στην κατεύθυνση και την φιλοσοφία των οικονομικών μέτρων που θα εφαρμοστούν τόνισε τα εξής: «Δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρία και αδράνεια. Οφείλουμε σε ελάχιστο χρόνο να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας με παράλληλη αναθέρμανση της οικονομίας και δημοσιονομική εξυγίανση. Αν δεν τονωθεί η αγοραστική αξία οι επενδύσεις και η παραγωγή θα πέσουν στο κενό. Αν δεν ανακάμψει η οικονομική δραστηριότητα η όποια προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν θα είναι αποτελεσματική. Αν δεν υπάρξει βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας η αναθέρμανση της οικονομίας θα προσκρούσει σε μεγάλα ελλείμματα στο εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο. Αν δεν απλοποιηθούν ριζικά και δεν επιταχυνθούν οι διαδικασίες του Δ’ ΚΠΣ ούτε επενδύσεις θα γίνουν, ούτε η απαραίτητη παραγωγική αναδιάρθρωση θα επιτευχθεί.»
Στην συνέχεια ο Ανδρέας Μακρυπίδης κατέθεσε εξειδικευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που θα δρομολογηθούν. Συγκεκριμένα πρότεινε τα εξής:
Διοχέτευση ρευστότητας στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες που επλήγησαν από την κρίση, μέσω αλλαγών στα κριτήρια και στους όρους λειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ και μέσω της επιτάχυνσης του προγράμματος ΕΣΠΑ.
Στήριξη της Επενδυτική ζήτησης μέσα από την αύξηση στο ύψος των 10,3 δις. € του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή στο 4,2% του Α.Ε.Π. και δέσμευση για εξόφληση των επιχορηγήσεων του ισχύοντος επενδυτικού νόμου έως το τέλος Μαρτίου 2010.
Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας με την πρόταξη ενός βιώσιμου Αναπτυξιακού Προτύπου ιδιαίτερα στη Περιφέρεια και με κίνητρα για επενδύσεις σε ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο αγροτο-διατροφικός τομέας και άλλες.
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και την επίσπευση του χρόνου έγκρισης και έναρξης νέων επιχειρήσεων
Δημιουργία Ταμείου Αναχρηματοδότησης της Οικονομίας που θα συμμετέχει σε μακρόπνοα επενδυτικά προγράμματα.
Άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων μετά από ουσιαστικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς.
Τέλος ο Βουλευτής τόνισε ότι: «Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση έχει σχέδιο ώστε να βγεί η χώρα από το τέλμα και η οικονομία από την κρίση και να μετατραπεί ξανά σε μία χώρα οικονομικά έυρωστη, κοινωνικά δίκαιη, εθνικά ισχυρή. Σε μια χώρα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: