Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

ΜΕΤΩΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ. ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α. Με τις διατάξεις του ν. 2946/2001 (Φ.Ε.Κ. 224, τ. Α΄) θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση αναγραφής στην ελληνική γλώσσα όλων των επιγραφών, με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα, ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας ενώσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρεπομένης ωστόσο (προαιρετικά) της παράλληλης παράθεσης επί αυτών, ξενόγλωσσων λέξεων (συμπεριλαμβανομένων των κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων, διακριτών τίτλων και εν γένει επωνύμων), υπό την προϋπόθεση όμως της αναγραφής τους με μικρότερα στοιχεία.
Οι ξενόγλωσσες επιγραφές δεν προσβάλλουν μόνο την αισθητική των πόλεων αλλά αλλοιώνουν την πολιτισμική μας ταυτότητα και απαξιώνουν τη χρήση της νεοελληνικής, ως επίσημης γλώσσας του κράτους.
Για την αφαίρεση των παράνομων ξενόγλωσσων επιγραφών και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του εν λόγω νόμου (πρόστιμο ύψους 587 € έως 5.870 € και αφαίρεση από συνεργεία του οικείου Δήμου).
Β.
Με την υπ’ αριθ. 69/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει η σημερινή δημοτική αρχή για την προώθηση της ποιότητας σε όλες τις μορφές της και την προστασία του περιβάλλοντος, απαγορεύεται πλέον η τοποθέτηση πλαστικών τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πεζοδρόμια κ.λ.π.).
Γ. Με την υπ’ αριθ. 70/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Θεστιέων, με στόχο τη δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός ποιοτικού, εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των υποδομών, των υπηρεσιών και των παραγόμενων προϊόντων που θα καταστήσουν ελκυστικότερο το Δήμο, προωθεί το «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας (Τ.Σ.Π.)»
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
1. Όπως εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη της παρούσης προβείτε στην αφαίρεση των ξενόγλωσσων επιγραφών που έχουν τοποθετηθεί στην επιχείρησή σας.
2. Όπως εντός δυο (2) μηνών τα πλαστικά τραπεζοκαθίσματα, που έχουν τοποθετηθεί σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, αντικατασταθούν με άλλα η χρήση των οποίων επιτρέπεται με βάση το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας (Τ.Σ.Π.).
3. Οι επιχειρήσεις του Δήμου Θεστιέων, οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας (Τ.Σ.Π.), να απευθυνθούν στο Δήμο για να λάβουν το κείμενο του Τ.Σ.Π., όπου αναφέρονται αναλυτικά οι προδιαγραφές ποιότητας και να καταθέσουν σχετική αίτηση συμμετοχής στο Τ.Σ.Π.
Σημειωτέον ότι οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν και θα υιοθετήσουν το Τ.Σ.Π. θα απολαμβάνουν ειδικής υποστήριξης και προβολής από το Δήμο και θα έχουν και άλλα οφέλη που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο όπως για παράδειγμα πιθανή μείωση των τελών κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές επιχειρήσεις μέχρι σήμερα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο Τ.Σ.Π.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας και στις επιταγές του προαναφερθέντος νόμου, εκπέμποντας έτσι όλοι μαζί από το Δήμο Θεστιέων ένα μήνυμα πολιτισμού και νομιμότητας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: