Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Έρευνα για την ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας


Τo Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδας, διεξάγει έρευνα για την ένταξη ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας......

Επιχειρείται γενικότερα, με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίων, η διερεύνηση του κατά πόσο οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης δύνανται μέσω της παρεχόμενης υποστήριξης από τις κοινωνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, να επιτύχουν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα να βρουν εργασία ή εναλλακτικά, σε περίπτωση που στηριχθούν στην οικονομική τους δραστηριότητα να καθιστούν μη αναγκαία την περεταίρω στήριξή τους. Ουσιαστικά η έρευνα θα προσπαθήσει να αποσαφηνίσει πώς προωθείται η κοινωνική ένταξη και πώς καταπολεμάται η φτώχεια και κάθε μορφής διάκριση μέσα από την υποστήριξη των δομών της περιφέρειας.

Δεδομένου ότι έως σήμερα δεν λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο σύστημα παρακολούθησης της ένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός για την παρακολούθηση της διαδικασίας της κοινωνικής ένταξης.

Η εν λόγω έρευνα θα διερευνήσει στο κατάλληλο δείγμα τα παρακάτω:

· το διαθέσιμο εισόδημα των ωφελούμενων

· τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

· τη διασύνδεση των ωφελούμενων με τον ΟΑΕΔ (και την προώθησή τους σε θέση εργασίας ή πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας κτλ.)

· την πιθανή συμμετοχή τους – προώθησή τους σε επιχειρηματική οικονομική δραστηριότητα.

Το ερωτηματολόγιο για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι διαθέσιμο από τις 21/11/2022 στην ιστοσελίδα του Μηχανισμού/ Κοινωνικής Πολιτικής www.socialpolicy-pde.gr

Οι πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ανήκουν σε ευπαθείς και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με αναπηρία, Μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά, πολίτες που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα) που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έρευνα μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο παρακάτω link:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο