Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Ερώτηση του Βουλευτή Λευκάδας, Θανάση Καββαδά, στη Βουλή για την προστασία των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου.


Ερώτηση με αρ.πρωτ. 998/22-11-22 σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των πολιτών που έλαβαν το διάστημα 2005-2008 δάνεια σε ελβετικό φράγκο κατέθεσε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Τόνισε ότι περίπου 70.000 περίπου Έλληνες πολίτες επωφελήθηκαν από την ισοτιμία ελβετικού φράγκου – ευρώ και πήραν δάνεια συνολικού ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, όμως έπειτα από την αλλαγή των χρηματοοικονομικών συνθηκών, οι δανειολήπτες βρέθηκαν να οφείλουν 9 δις ευρώ, παρόλο που στο μεταξύ κατέβαλαν κανονικά τις δόσεις.

Επεσήμανε ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) σε προδικαστικά ερωτήματα αφενός ανέδειξε το πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης, ενώ έκρινε ότι δάνεια με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου είναι δάνεια με λογιστικό δανεισμό και προκαλούν ως αποτέλεσμα την άνευ ορίων μετακύλιση του συναλλαγματικού κινδύνου στον καταναλωτή. Έτσι, σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Γαλλία και η Ισπανία, το πρόβλημα λύθηκε υπέρ των πολιτών.

Αντιθέτως, τόνισε ο Βουλευτής, στην Ελλάδα, οι συμβιβαστικές προτάσεις που κατέθεσαν ανεξάρτητες αρχές προς τις τράπεζες δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Το 2016, ο Νόμος 4438 που ενσωμάτωσε τη σχετική οδηγία 2014/17 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίζοντας ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, δεν μπορούσε να καλύψει αναδρομικά τα δάνεια της περιόδου 2005-2008. Αναφέρθηκε ωστόσο σε 3 αμετάκλητες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων υπέρ των καταναλωτών οι οποίες θα μπορούσαν, αν εφαρμόζονταν οριζόντια, να λύσουν το πρόβλημα.

Κατέληξε ζητώντας από τα συναρμόδια Υπουργεία την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με συγκεκριμένες προτάσεις, είτε με εφαρμογή των αποφάσεων αυτών είτε με νομοθέτηση, επισημαίνοντας ότι οι καταναλωτές δεν μπορούσαν να προβλέψουν την ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών, δεν είχαν ενημερωθεί για τέτοιο ενδεχόμενο από τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ αν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είχαν παραμείνει σταθερές, πολλοί από τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο θα είχαν εξοφλήσει προ πολλού τις υποχρεώσεις τους.

Σχετικά με την ερώτηση ο Βουλευτής δήλωσε:

«Εδώ και σχεδόν μια δεκαετία συντελείται μία αδικία εις βάρος 70.000 συμπολιτών μας και των οικογενειών τους που πήραν δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Το πρόβλημα όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί, αλλά επιδεινώθηκε από το 2015 και μετά λόγω των αρνητικών γι’ αυτούς εξελίξεων στην ισοτιμία ελβετικού φράγκου – ευρώ.

Οι τράπεζες έχουν εισπράξει στις περισσότερες περιπτώσεις τα ποσά που δάνεισαν στο πολλαπλάσιο και οι δανειολήπτες, που είδαν τα δάνειά τους να διογκώνονται και συνεχίζουν να αποπληρώνουν πολύ περισσότερα χρήματα από όσα δανείστηκαν, βρίσκονται σε απόγνωση.

Το 2018 είχα καταθέσει την ερώτηση με αρ.πρωτ.3253/6-2-18, την οποία συνυπέγραφαν 43 συνάδελφοι Βουλευτές, ζητώντας την προστασία των δανειοληπτών. Ωστόσο έκτοτε παρήλθαν 4 χρόνια και πλέον χρειάζονται πιο σαφείς προτάσεις. Για το λόγο αυτό, κατέθεσα δύο πολύ συγκεκριμένες προτάσεις στα αρμόδια υπουργεία:

Πρώτον, ζήτησα την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που έκριναν ότι η τράπεζα έχει υποχρέωση να προστατεύει τον καταναλωτή από πιθανές συναλλαγματικές διακυμάνσεις καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια του δανείου. Αυτό θα σήμαινε πρακτικά ότι για όλο το διάστημα που υπάρχει το δάνειο η μηνιαία δόση δεν μπορεί να κυμαίνεται λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας πάνω από ένα ποσοστό, που το δικαστήριο όρισε σε μία περίπτωση στο -5%.

Και δεύτερον, εφόσον η πρώτη λύση δεν προκριθεί, πρότεινα την ανάληψη εκείνων των νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα δώσουν τη δυνατότητα μετατροπής των δανείων που συνάφθηκαν σε ελβετικό φράγκο, σαν να ήταν εξ’ αρχής δάνεια σε ευρώ με ισοτιμία εκταμίευσης.

          Αναμένω την απάντηση των Υπουργείων, όμως οποιαδήποτε από αυτές τις δύο προτάσεις, μπορεί να λύσει οριστικά το πρόβλημα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και να αποκαταστήσει μια αδικία που συνεχίζεται εις βάρος τους από το τραπεζικό σύστημα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο