Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης


Την 7η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 & το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022......

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

«Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023 και

εισήγηση προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη, ημέρα Πέμπτη 08-12-2022 την ίδια ώρα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ιωάννης Τσώλος

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο