Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ: Ποιοι ήταν οι δύο ληστές που σταυρώθηκαν δίπλα στον Ιησού Χριστό!!

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Ιησούς προς τον Δίμα, τον μετανοήσαντα ληστή:
«Αληθινά σου λέω σήμερα, θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο»
(Λουκάς 23: 39-43).
          Όλοι οι Ευαγγελιστές  της Αγίας Γραφής περιγράφουν τα Άγια Πάθη και κυρίως αυτά επί του Σταυρού:

Κατά Ματθαίον 27, 38 – 44):
Τότε σταυροῦνται συν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν και εἷς ἐξ εὐωνύμων. Οἱ δε παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτον κινοῦντες τας κεφαλας αὐτῶν και λέγοντες· ὁ καταλύων τον ναόν και ἐν τρισιν ἡμέραις οἰκοδομῶν! σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱος εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπο τοῦ σταυροῦ. ὁμοίως δε και οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετα τῶν γραμματέων και πρεσβυτέρων και Φαρισαίων ἔλεγον· ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτόν οὐ δύναται σῶσαι· εἰ βασιλεύς ᾿Ισραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπο τοῦ σταυροῦ και πιστεύσομεν ἐπ᾿ αὐτῷ· πέποιθεν ἐπί τον Θεόν, ρυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν· εἶπε γαρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. το δ᾿ αὐτο και οἱ λῃσται οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν ............Κατά Μάρκον 15, 27 – 32:
Και συν αὐτῷ σταυροῦσι δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν και ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. και ἐπληρώθη ἡ γραφη ἡ λέγουσα· και μετα ἀνόμων ἐλογίσθη. Και οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτον κινοῦντες τας κεφαλας αὐτῶν και λέγοντες· οὐά, ὁ καταλύων τον ναον και ἐν τρισιν ἡμέραις οἰκοδομῶν! σῶσον σεαυτον και κατάβα ἀπο τοῦ σταυροῦ. ὁμοίως δε και οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες προς ἀλλήλους μετα τῶν γραμματέων ἔλεγον· ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτον οὐ δύναται σῶσαι. ὁ Χριστος ὁ βασιλευς τοῦ ᾿Ισραηλ καταβάτω νῦν ἀπο τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν και πιστεύσωμεν αὐτῷ. και οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν ).

Κατά Λουκάν 39 – 43:
     Εἷς δε τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτον λέγων· εἰ συ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτον και ἡμᾶς. ἀποκριθεις δε ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· οὐδε φοβῇ συ τον Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; και ἡμεῖς μεν δικαίως· ἄξια γαρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δε οὐδεν ἄτοπον ἔπραξε. και ἔλεγε τῷ ᾿Ιησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. και εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμην λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ .

Κατά Ιωάννην 19:
ὅπου αὐτον ἐσταύρωσαν, και μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν και ἐντεῦθεν, μέσον δε τον ᾿Ιησοῦν
             
        Για τα ονόματα των δύο ληστών που σταυρώθηκαν αριστερά και δεξιά από τον Ιησού, οι τέσσερες Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν κάποια πληροφορία.
     Όμως στα απόκρυφα Ευαγγέλια δηλ. στα ευαγγέλια που δεν συμπεριλήφθηκαν στην Αγία Γραφή (αλλά στοιχεία τους χρησιμοποιούνται) υπάρχει η πληροφόρηση για τα ονόματα των δύο ληστών. Αναλυτικά στοιχεία αναφέρει το Ευαγγέλιο του Νικόδημου:


             Μέσα από το Ευαγγέλιο του Νικοδήμου ας δούμε την περιγραφή του Άγιου Πάθους επί του Σταυρού και την συνομιλία του Ιησού με τους δύο ληστές:


              Εδώ οι δύο ληστές ονομάζονται, ο ένας ο εξ αριστερών του Ιησού Γέστας και ο εκ δεξιών Δίμας. Ο Γέστας συνέχιζε να ειρωνεύεται τον Ιησού, ενώ ο Δίμας μετανόησε για τις πράξεις του και  πίστευσε στον Κύριο. Η ανταμοιβή του ήταν να είναι ο πρώτος θνητός που με τον λόγο του Κυρίου εισήλθε στον Παράδεισο.
         Τα ονόματα των δύο ληστών παρουσιάζονται και σε άλλο απόκρυφο κείμενο, «οι Πράξεις Πιλάτου» τα δε ονόματα καταγράφηκαν ως Δίσμας και Γεστας.

         Σε άλλο απόκρυφο ευαγγέλιο, το «Υφήγησις Ιωσήφ του από Αριμαθαίας» εκτός από τα ονόματα των δύο ληστών, περιγράφεται και η ληστρική τους δραστηριότητα
      -Ο Γέστας «σκότωνε με μαχαίρι οδοιπόρους, άλλους τους γύμνωνε, κρεμούσε γυναίκες από τα σφυρά με το κεφάλι προς τα κάτω για να κόψει τους μαστούς τους, έκοβε τα μέλη νηπίων κι έπινε το αίμα τους κι ούτε για μια στιγμή δεν είχε γνωρίσει τον Θεό, ενώ δεν ακολουθούσε τους ανθρώπινους νόμους κι ήταν βίαιος από την αρχή κιόλας σ’ αυτές τις ενέργειές του».
          -Ο Δίμας ή Δύσμας «και ήταν στην καταγωγή του Γαλιλαίος. Μάλιστα υπήρξε ιδιοκτήτης πανδοχείου. Πειρατής και ληστής στους πλούσιους, ευεργετούσε τους φτωχούς. Ήταν κλέφτης μεν όπως ο Τωβίτ, αλλά έθαβε τους φτωχούς, όταν πέθαιναν. Δοκίμασε να ληστέψει το πλήθος των Ιουδαίων, που συνέρρεε στα Ιεροσόλυμα κλέβοντας ο ιερόσυλος ως και τα βιβλία του νόμου, ενώ γύμνωσε και τη θυγατέρα του  Καϊάφα, που ήταν ιέρεια στον ναό, και αφαίρεσε ακόμη και τη μυστική παρακαταθήκη του Σολομώντος, που ο ίδιος την είχε βάλει στον τόπο εκείνο. Τέτοιες ήταν οι πράξεις του».

           Η Αγία Ελένη, μητέρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, ενήργησε για την ανεύρεση  του Τίμιου Σταυρού. Μαζί με τον Σταυρό του Ιησού διασώθηκε και ο Σταυρός του μετανοήσαντος ληστή, του  Δίμα ή Δύσμα. Το οριζόντιο τμήμα του Σταυρού του μετανοήσαντος ληστή  διαφυλάχτηκε  στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου Κύπρου . Το έτος 1426 κλάπηκε από τους Μαμελούκους αλλά μετά από έτη επανεμφανίστηκε στην Ιερά Μονή. Σήμερα δεν γνωρίζει κανείς για την τύχη του.
           Το κάθετο τμήμα του Σταυρού φυλάσσεται στην αίθουσα των ιερών λειψάνων της Βασιλικής στην Ρώμη, πλατεία Αγίου Σταυρού Ιερουσαλήμ (Rome, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme).


              Η πλατεία Croce της Ρώμης, είναι γνωστή για δύο σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο όπως προαναφέραμε είναι η φύλαξη του Ιερού Σταυρού του μετανοήσαντος ληστού (του Δίμα ή Δίσμα), καθώς και για την εκδήλωση της πρώτης εργατικής πρωτομαγιάς στην Ιταλία, το έτος 1891, όπου τα γεγονότα σημάδεψαν την μετέπειτα πολιτική ζωή της Ιταλίας.


          Ακολουθούν εικόνες από τον ναό Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.
      Στο εσωτερικό του ναού και στο σημείο που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την Πλατυτέρα των Ουρανών, εκεί πρόσθετα υπάρχει και η αναπαράσταση της εύρεσης των δύο Τίμιων Σταυρών: 


          Στην αίθουσα των Ιερών λειψάνων, σημαντική  θέση έχει το κάθετο τμήμα από τον Σταυρό του μετανοήσαντος ληστή, του Δίμα ή Δίσμα.

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: