Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΔΣΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΔΣΑ
 Στη συνεδρίαση της Τρίτης 28/4 καταθέσαμε ψήφισμα, που καλούσε το δημοτικό συμβούλιο να εκφράσει την διαφωνία του με το σύνολο και την φιλοσοφία του Ν/Σ  και την αντίθεση του με το άρθρο 93 του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου. Επίσης τόνιζε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με το υπάρχον καθεστώς με την λειτουργία  ως ΑΕ και των ΦΟΔΣΑ καθόσον και μέσα από αυτούς υπηρετήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια με την συμφωνία των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων η ιδιωτικοποιημένη λειτουργία. Το ψήφισμα που καταθέσαμε έλαβε μόνο την ψήφο της δικής μας παράταξης, καθώς αυτό το ψήφισμα δεν υιοθετήθηκε από τις υπόλοιπες παρατάξεις που αποφάσισαν να συντάξουν δικό τους ψήφισμα.
Η Λαϊκή Συσπείρωση διαφωνεί με την διαδικασία και την πρόθεση της κυβέρνησης υπό τις συνθήκες διάδοσης της πανδημίας να φέρει προς ψήφιση στην Βουλή το νέο περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», μέσω του οποίου η κυβέρνηση: 1)-ανοίγει το δρόμο για λατομεία, ξενοδοχεία και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε περιοχές Natura 2000, 2)-γίνεται απόπειρα νομιμοποίησης  αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις και ρέματα. 3)-οι Μελέτες Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων θα ελέγχονται από ιδιώτες που θα επιλέγει και θα πληρώνει ο ….επενδυτής. 4)-υποβαθμίζονται οι φορείς διαχείρισης και φύλαξης προστατευομένων περιοχών. 5)-Προβλέπονται ¨διευκολύνσεις ¨ υπέρ των βιομηχανιών ΑΠΕ για την επέκταση τεράστιων αιολικών πάρκων........................


            Διαφωνούμε με το σύνολο και την φιλοσοφία του Ν/Σ  και είμαστε αντίθετη με το άρθρο 93 του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, συστήνεται για κάθε μία από αυτές Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, με έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση και καταργούνται  η ΕΔΑΚΙ ΑΕ-ΟΤΑ και οι ΦΟΔΣΑ.  Η διαφωνία μας με το συγκεκριμένο άρθρο δεν σημαίνει επ’ ουδενί την συμφωνία μας με την λειτουργία της ΕΔΑΚΙ ΟΤΑ ως ΑΕ και των ΦΟΔΣΑ καθόσον και μέσα από αυτούς υπηρετήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια με την συμφωνία των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων η ιδιωτικοποιημένη λειτουργία όσον αφορά την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, προβλέφθηκε και υλοποιήθηκε η συμμετοχή ιδιωτών στην αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων,  με δυσμενείς συνέπειες όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, το κόστος της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων για τον λαό, την δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον.
Η Λαϊκή Συσπείρωση Ακτίου - Βόνιτσας καταψήφισε όταν και οι 3 παρατάξεις (ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ), στη συνεδρίαση στις 8-12-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου σαν "ένα σώμα, μια ψυχή" καθώς έχουν κοινή αφετηρία, κοινή γραμμή πλεύσης στήριξαν την πρόταση της δημοτικής αρχής για σύσταση φορέα διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας με τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου.  Αυτή η πρόταση  δεν εξασφάλιζε να μην υπάρχει εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και καμία μορφή ιδιωτικοποίησης που συνεπάγεται αυτή.
Επίσης με την ψήφιση αυτής της πρότασης άνοιξε και ο δρόμος της μεταφοράς δεκάδων χιλιάδων όγκων σκουπιδιών της Λευκάδας από τώρα στο ΧΥΤΑ Παλαίρου μέχρις όταν και αν γίνει το εργοστάσιο της ΜΟΠΑΚ στη Λευκάδα και με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό καθιστά μια επικίνδυνη εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή της Παλαίρου. Είχαμε τονίσει ότι εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα αν συνεχίσει ο προβληματικός ΧΥΤΑ Παλαίρου να δέχεται μεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών, ήδη βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο σοβαρό ενδεχόμενο .                                                  
Επίσης προφανώς και η ίδρυση  Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ αποτυπώνει την ένταση της διαπάλης των επιχειρηματικών συμφερόντων όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και υπηρετεί σε ένα πιο ευέλικτο και επιτελικό κράτος, την είσοδο ακόμη μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων στην διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων, μεγαλύτερου φιλέτου, σε επίπεδο Περιφέρειας, που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων , θα υποβαθμίσει περαιτέρω την δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον. 
Πρότασή μας είναι η πλήρης απόσυρση του αντι-περιβαλλοντικού Νομοσχεδίου.
            Η Λαϊκή Συσπείρωση τονίζει ότι η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι ζήτημα τεχνικό αλλά κυρίως πολιτικό. Η τεχνολογία σήμερα, είναι επαρκής ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να είναι συμβατή με την υγεία του λαού και το περιβάλλον. Καλούμε το οργανωμένο εργατικό - λαϊκό κίνημα να παρέμβει στις εξελίξεις και να μην αφήσει τους μεγαλοεπιχειρηματίες να παίζουν παιχνίδια εις βάρος του.
Αντιπαλεύουμε αποφασιστικά:
-Την οποιαδήποτε συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στη συλλογή και τη διαχείριση των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανόμενης και της ανακύκλωσης. Όχι στις ΣΔΙΤ. Το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και το μεγάλο κεφάλαιο.
-Την οδηγία της ΕΕ και την πολιτική του "πληρώνω όσο πετάω" που οδηγεί στην απαλλαγή της μεγαλοεργοδοσίας και την επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών.
 -Την ανταποδοτικότητα και το χαράτσι ταφής που έρχεται.
Παλεύουμε για:
-Να μειωθούν στα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά τα ανταποδοτικά τέλη, με προοπτική την κατάργησή τους. Να πληρώσει το μεγάλο κεφαλαίο και οι μεγαλοξενοδόχοι των νησιών μας.
-την πρόσληψη του απαραιτήτου μονίμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μετρά υγιεινής και ασφάλειας, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
            Προβάλλουμε την ανάγκη του ενιαίου κρατικού φορέα κατασκευών, που αξιοποιεί όλα τα νέα επιστημονικά επιτεύγματα, κατέχει και σχεδιάζει τα υλικά και τα μηχανήματα, κατανέμει σχεδιασμένα το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό σε όλες τις φάσεις μελέτης - κατασκευής των έργων και της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων με ευθύνη του Κράτους και πλήρη από αυτό χρηματοδότηση. Ένας άλλος, πραγματικά λαϊκός στο χαρακτήρα του, σχεδιασμός που πατάει στις παραγωγικές και επιστημονικές δυνατότητες της εποχής και του τόπου μας και ανοίγει στερεή διέξοδο για το αύριο με την οικονομία και την εξουσία στα χέρια του λαού μας.

Νώντας Μωραΐτης,
Δημοτικός σύμβουλος, 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
«Λαϊκή Συσπείρωση Ακτίου Βόνιτσας»

2 σχόλια:

  1. Ένα σώμα μια ψυχή δόξα και τιμή στον ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ!!! ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Νώντα σωστά.μιλάς. Το.Δεκέμβριο άνοιξαν το.δρόμο για όλα αυτά με την υπερψήφιση της συνεργασίας με τη Λευκάδα και τώρα τάχα μου ζητούν από τον κόσμο να ξεσηκωθεί!!!
    Το.απόλυτο.θράσος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο