Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή Δήμου Ακτίου Βόνιτσας -Παρασκευή 29.12.2017 στις 11:00 το πρωί

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Περί διάλυση σύμβασης για: «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ποσού 15.000,00ευρώ».
2.Περί διάλυση σύμβασης για: «Κατασκευή παιδικής χαράς Παλαίρου ποσού 18.000,00 ευρώ»
3.Περί διάλυση σύμβασης για: «Βελτίωση παιδικής χαράς Παλιαμπέλων ποσού 5.000,00 ευρώ».....4.Περί διάλυση σύμβασης για: «Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ΔΕ Ανακτορίου ποσού 10.000,00 ευρώ»
5.Περί διάλυση σύμβασης για: «Κατασκευή  παιδικής χαράς Θυρρείου ποσού 5.000,00 ευρώ»
6.Περί διάλυση σύμβασης για: «Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ΔΕ Μεδεώνος ποσού 20.000,00 ευρώ»
7.Περί διάλυση σύμβασης για: «Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ΔΕ Παλαίρου ποσού 20.000,00 ευρώ»
8.Περί έγκρισης ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πιστώσεων, με ημερομηνία 29/12/2017.
9.Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018 και της Στοχοθεσίας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
10.Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  *Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο