Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009

Αντιπυρικό Σχέδιο στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας για τη πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Η σωστή οργάνωση της αντιπυρικής προστασίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου πρόκλησης και εξέλιξης των δασικών πυρκαγιών είναι δύο από τους βασικούς στόχους του αντιπυρικού σχεδίου που απέστειλε για διάλογο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς.
Σκοπός του Αντιπυρικού Σχεδίου είναι η εκτίμηση με αντικειμενικά κριτήρια του κινδύνου των πυρκαγιών και ο καθορισμός χρονικά και χωρικά περιοχών υψηλού, μέσου και χαμηλού κινδύνου.
Επίσης ζητείται καταγραφή των υφισταμένων έργων και υποδομών αντιπυρικής προστασίας.
Στόχος όλων αυτών είναι η δρομολόγηση έργων και δράσεων που θα οδηγήσουν άμεσα και μεσοπρόθεσμα στην προστασία από τις πυρκαγιές των πολιτών, των οικισμών, των πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον των δασικών εκτάσεων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.
Στην οργάνωση αυτή καθοριστικό ρόλο παίζουν:
Η ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων όλων των πυρκαγιών του Νομού που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια καθώς και των παραγόντων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών όπως αυτοί διαμορφώνονται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες στις επιμέρους περιοχές.
Η ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των υλικών και μέσων και η συνεργασία με τους λοιπούς φορείς και υπηρεσίες.
Στο μεταξύ σε επιφυλακή έχει τεθεί από την 1η Ιουνίου 2009 το τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας το οποίο θα λειτουργεί από τις 07:30 π.μ. έως τις 19:30 μ.μ. καθημερινά (Σαββατοκύριακα και αργίες) έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2009.
Οι πολίτες μπορούν σε κάθε έκτακτη ανάγκη να επικοινωνούν στο τηλ.: 26313-61105.
ΤΜΗΜΑ Π.Σ.Ε.Α. Ν.Α. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ κ. Σωτήρης Σαξάμης
(Εντεταλμένος Σύμβουλος) Τηλ.: 6932527655, 6973202866
Προϊστάμενος Υπηρεσίας κ. Δήμητριος Μπούρος Τηλ.: 6979445900

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο