Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ‘‘Πράσινες Υποδομές 2009’’ για τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων, σε δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι στις 27/05/2009 έγινε η προδημοσίευση του Προγράμματος ‘‘Πράσινες Υποδομές’’ για την ενίσχυση δράσεων ενσωμάτωσης της Περιβαλλοντικής Διάστασης στη Λειτουργία των Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013.

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- Ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης / εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
- Η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων
- Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για την μεταποιητική δραστηριότητα.
- Η κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων
- Η επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών
- Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση υφιστάμενες ή νέες (υπό σύσταση) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, με Κωδικό Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):
37: Επεξεργασία λυμάτων
38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
39: Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Στα πλαίσια του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 300.000€- 3.000.000€.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση, παρέχονται στους δικτυακούς τόπους του Ε.Σ.Π.Α. http://www.espa.gr/ και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας http://www.etakcci.gr/.
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών, 2ος Όροφος, Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Καρράς, τηλ. 26410 74622, Λάμπρος Σαμαρτζής τηλ. 26410 74621 & Ιωάννης Ζάβρας τηλ. 26410 74623.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο