Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» με σκοπό την ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Διάστασης στη Λειτουργία των Επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι στις 27/05/2009 έγινε η προδημοσίευση του Προγράμματος ‘‘Πράσινη Επιχείρηση 2009’’ για την ενίσχυση δράσεων ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Διάστασης στη Λειτουργία των Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013.
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- Η μείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μεταποιητικών επιχειρήσεων.
- Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών
- Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα.
- Η συμμόρφωση επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή μεταποιητικά πρότυπα.
- Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα της μεταποίησης. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπλέον να εμφανίζουν κατά την τελευταία τριετία μέσο όρο θετικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων και φόρων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 60 εκ.€, εκ των οποίων 30 εκ.€ είναι η δημόσια δαπάνη.
Στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 30.000€ έως 200.000€.
Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγματοποιούνται δύο φορές το έτος: από 02/05 έως 30/06 και από 23/09 έως 20/11 κάθε έτος.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 20η Ιουλίου 2009, ενώ ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί από 23/9/2009 έως και 20/11/2009 και θα περιλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι 22-9-2009.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 18 μήνες με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.
Προβλέπεται προκαταβολή σε ύψος 35% επί της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του έργου, ή μετά την υποβολή ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου, αρκεί να έχει υλοποιηθεί το 35% του έργου.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση, παρέχονται στους δικτυακούς τόπους του Ε.Σ.Π.Α. http://www.espa.gr/ και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας http://www.etakcci.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών, 2ος Όροφος, Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Καρράς, τηλ. 26410 74622, Λάμπρος Σαμαρτζής τηλ. 26410 74621 & Ιωάννης Ζάβρας τηλ. 26410 74623.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο