Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Ν.Α Αιτωλ/νίας, ως αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο της καταλληλότητας του θαλάσσιου νερού στο Νομό, διενήργησε τακτικούς και έκτακτους δειγματοληπτικούς ελέγχους για την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων στις παραλίες του Νομού και όρισε ως κατάλληλες για κολύμβηση, από άποψη υγιεινής, τις παρακάτω ακτές κολύμβησης ανά Δήμο:

Η κολύμβηση σε λιμάνια απαγορεύεται, καθώς και σε απόσταση 300 m από ιχθυοκαλλιέργειες. Επίσης, απαγορεύεται η κολύμβηση σε ακτίνα τουλάχιστον 200 m από εκβολές αγωγών διάθεσης λυμάτων και σε ακτίνα 30 m τουλάχιστον από εκβολές νερών που περιέχουν λύματα. Η κολύμβηση σε περιοχές πέρα των προαναφερόμενων ακτών θα γίνεται ευθύνη των λουομένων και περικλείει πιθανούς υγιεινολογικούς κινδύνους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο