Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: Όχι στη μετεγκατάσταση του Σταθμού ΚΤΕΛ, απέναντι από την Ιστορική Πύλη της Εξόδου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου λαβών αφορμή από τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου και από δημοσιευθείσα ανακοίνωση συνδημοτών μας που κοινοποιήθηκε στον Σύλλογό μας σχετικά με την εγκατάσταση του Σταθμού ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας έναντι ακριβώς της Ιστορικής Πύλης, κρίνει αναγκαίο όπως , ο Δικηγορικός Σύλλογος, πάρει θέση στο ανακύψαν ζήτημα, όπως υποχρεούται και από τον Κώδικα Περί Δικηγόρων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου, αφού ανταλλάχθηκαν απόψεις και σκέψεις κατέληξε ο μ ό φ ω ν α στην παρακάτω απόφασή του:
1) Είναι γεγονός πέρα από κάθε αμφιβολία ότι το Ιστορικόν Τείχος και η Πύλη Εξόδου, αποτελούν Μνημεία απολύτως συνυφασμένα με την ιστορική και πολιτιστική παράδοση της πόλης που σημαίνει ότι αποτελεί βεβήλωση κάθε μορφή αλλοίωσης, υποβάθμισης του εξωτερικού χώρου του Μνημείου.
Είναι, επιπλέον, το παραπάνω Μνημείο και σπουδαίος πόλος για την ανάπτυξη του Ιστορικού Τουρισμού στην Ιερή μας Πόλη. Κατά καιρούς προσωπικότητες από διάφορους χώρους με δηλώσεις και εκδηλώσεις τους αναδεικνύουν τη σημασία του παραπάνω Μνημείου και υποδεικνύουν τρόπους προστασίας του από επεμβάσεις που το βεβηλώνουν.
Πρόσφατα, μάλιστα, βουλευτές από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της Χώρας μας, κάνουν προσπάθειες και ενέργειες να ανακηρυχθεί η Ιστορική Πύλη και το Ιστορικόν Τείχος της Πόλης μας σε προστατευόμενο Μνημείο της UNESCO.
Κατόπιν όλων αυτών η εγκατάσταση του σταθμού του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας ακριβώς απέναντι από την Ιστορική Πύλη της Εξόδου και του Ιστορικού Τείχους υποβαθμίζει την σημασία που έχει για την πόλη ο παραπάνω χώρος και γι' αυτό είναι απαράδεκτη. Πέρα από όλα αυτά με την εγκατάσταση Σταθμού υπεραστικών λεωφορείων έξω ακριβώς από την Πύλη με τη διακίνηση από πρωίας μέχρι νυχτός μεγάλου αριθμού επιβατικού κοινού και παντός είδους αυτοκινήτων προκαλείται κυκλοφοριακή επιβάρυνση του χώρου, προκαλείται επίσης σοβαρή όχληση και γενικότερα ρύπανση καθώς και δημιουργία παρεπόμενων υποδομών (π.χ. πιάτσα ΤΑΧΙ, χώροι στάθμευσης λεωφορείων κ.λ.π) που όχι μόνον ανατρέπουν κάθε δυνατότητα προστασίας του χώρου αλλά αποτρέπει κάθε αναγκαίο λειτουργικό στοιχείο για την ανάδειξή του και υποβαθμίζει τον έξω από την Πύλη περιβάλλοντα χώρο σε επίπεδο τριτοκοσμικό!!
2)
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου με αγανάκτηση αποδοκιμάζει αυτή την ενέργεια των οργάνων του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, πολύ περισσότερο γιατί όπως έχει καταδειχθεί η παράνομη και αυθαίρετη αυτή ενέργεια έγινε, αν όχι, με τις ευλογίες, αναμφίβολα, όμως, με την ανοχή της Δημοτικής μας Αρχής.
Την αποδοκιμασία του αυτή ο Δικηγορικός Σύλλογος θα την κάνει γνωστή προς κάθε κατεύθυνση και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες νόμιμες διαδικασίες, προκειμένου ν' αποκατασταθεί η νομιμότητα και ο σεβασμός στον παραπάνω χώρο.
Ανεξάρτητα από το γεγονός, ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου παίρνοντας αφορμή από την μετεγκατάσταση του χώρου στάθμευσης και εκκίνησης-άφιξης των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας ανέθεσε σε μέλη του τη μελέτη του όλου θέματος και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
α)
Η Ιερή Πόλη Μεσολογγίου είναι η πρωτεύουσα του Νομού Αιτωλ/νίας και εκ του νόμου Έδρα του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας ΑΕ. Είναι γνωστό ότι τα υπεραστικά ΚΤΕΛ είναι στην ουσία οργανισμοί κοινής ωφελείας γι' αυτό και απολαμβάνουν ειδικών προνομιών από το Κράτος. Τούτο σημαίνει ότι σε ποια πόλη θα ευρίσκεται η έδρα και το πως θα λειτουργεί το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, δεν εξαρτάται από το "κέφι" των κάθε φορά διοικούντων αυτό, αλλά από τους ισχύοντες νόμους του Κράτους.
Στην Πρωτεύουσα του Νομού (Ι.Π. Μεσολογγίου) που είναι και έδρα του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας ανέκαθεν λειτουργούσε Σταθμός με την έννοια του όρου που δίνει ο νόμος.
Παρά ταύτα εκδόθηκε η υπ' αριθμ 1473/2009 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλ/νίας που εγκρίνει του ΚΤΕΛ Υπεραστικών Λεωφορείων Αιτωλ/νίας αίτηση και χορηγεί άδεια πρακτορείου εξυπηρέτησης και ειδικώτερα έκδοσης εισιτηρίων.
Αυτή η Νομαρχιακή απόφαση είναι παντελώς παράνομη κατά κατάχρησιν εξουσίας εκδοθείσα, αφού ουσιαστικά με την χορήγηση αδείας λειτουργίας πρακτορείου καταργεί την ύπαρξη του Σταθμού, περιφρονώντας θεσμούς και νομιμότητα.
Το ότι στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί και να ονομάζεται Σταθμός, όπως, ανέκαθεν, λειτουργούσε και υπήρχε , είναι εκτός πάσης αμφιβολίας γιατί οι προϋποθέσεις λειτουργίας Σταθμού συντρέχουν με το παραπάνω στην περίπτωση της Ι.Π. Μεσολογγίου και ώφειλε ο Νομάρχης και οι αρμόδιες υπηρεσίες του να σεβαστούν το παραπάνω καθεστώς και να μην υποβαθμίζουν την πρωτεύουσα του Νομού και την επιβατική κίνηση της Πόλης, ποδοπατώντας θεσμούς και νομιμότητα.
β) Εντύπωση προκαλεί στο όλο ζήτημα μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών του ΚΤΕΛ έξω ακριβώς από την Πύλη και η όλη συμπεριφορά της Δημοτικής μας Αρχής της οποίας δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το σκεπτικό και τον τρόπο με τα οποία ενέκρινε την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας Α.Ε. στο χώρο έναντι της Πύλης. Αναρωτιώμαστε: Δεν υπήρξε ευαισθησία των οργάνων της Δημοτικής Αρχής στην απόφαση αυτή του ΚΤΕΛ; Δεν είδε κανένας την υποβάθμιση που υφίσταται ο χώρος, ούτε τη σύγχυση που προκαλείται από το συνωστισμό στον ανωτέρω χώρο, λεωφορείων, αυτοκινήτων, ταξί, επιβατών, δεδομένου όντως ότι πρόκειται περί κόμβου;
γ)
Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, δεν είδε μέχρι σήμερα ότι έχει γίνει κατάληψη του χώρου του και των σιδηροτροχιών του, για τα οποία ο Ελληνικός Λαός έχει πληρώσει εκατομμύρια Ευρώ;
δ) Το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου δεν είδε το μεν ότι η όλη εγκατάσταση λειτουργίας του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας έναντι της Πύλης έγινε χωρίς μελέτη, χωρίς έγκριση από ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπουργείο Μεταφορών και Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, και ότι εγένοντο επεμβάσεις παράνομα στη διατομή του οδοστρώματος και σε κράσπεδα της Παλαιάς Εθνικής Οδού και δεύτερον ότι ο κίνδυνος προκλήσεως ατυχημάτων είναι άμεσος;
Οι Δημότες της Ι. Π. Μεσολογγίου απαιτούν απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα
. Κάθε καθυστέρηση για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την απομάκρυνση της προαναφερομένης εγκατάστασης έναντι της Πύλης, συνεπάγεται αυτόματα και την ανάληψη ευθύνης κάθε αρμοδίου οργάνου των παραπάνω υπηρεσιών.
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί σε κάθε αρμόδια υπηρεσία και να δημοσιευθεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά).
Ο Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Ράπτης
Ο Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Παϊσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο