Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Ἡ ὁρκωμοσία τοῦ Βασιλείου Π. Γούλα γιὰ τὴ λήψη τοῦ Διδακτορικοῦ Διπλώματος.


πηγή facebook Vasilis Goulas

Σήμερα τὴν 22η τοῦ μηνὸς Μαρτίου στὴ Κοσμητεία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ καὶ ἐνώπιον τοῦ σώματος τῶν καθηγητῶν ἔλαβε χώρα ἡ ὁρκωμοσία μου...... Ἔμπλεος χαρᾶς καὶ εὐλογίας συνάμα γι᾽ αὐτὴ τὴν κοπιώδη καὶ ἐργώδη προσπάθεια. Εὐγνώμων πρὸς Θεὸν καὶ ἀνθρώποις!! Ἡ ζωὴ μου μιὰ συνοδοιπορία μὲ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ νὰ μὲ κατευθύνει καὶ νὰ μὲ κρατᾶ! γιὰ το "πῶς" τῆς ἀφετηρίας μου ἄχρι τοῦ νῦν! Αὐτὸ ποὺ μὲ ἕσωσε εἶναι ἕνα φίλότιμο, αὐτοδημιούργητος και τα ὑπόλοιπα εἶναι τοῦ Θεοῦ. Εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδιᾶς τὸν καθηγητὴ μου, κ. Χαράλαμπο Βέντη, ποὺ ὄχι μόνο πίστεψε σὲ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα, ἀλλὰ καὶ μὲ στήριξε μέχρι τέλους!! Ἐπιπροσθέτως δὲ νὰ εὐχαριστήσω καὶ τοὺς ὑπόλοιπους καθηγητὲς καὶ μέλη τόσο τῆς τριμελοὺς ὅσο καὶ τῆς τετραμελοὺς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν στήριξη καὶ τὰ καλὰ τοὺς λόγια. Εὐγνώμων ἐσαεῖ πρὸς ὅλους!

Ο Βασίλης Γούλας είναι γιος της Αναστασίας (Αναστος) Αποστόλου από το Αγράμπελο Ξηρομέρου... 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου