Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Προχωράνε οι διαδικασίες ώστε να ανοίξει το νέο κτίριο του Κ.Υ. Μύτικα.


Φωτογραφία αρχείου από την διοικητική παραλαβή του Κ.Υ. Μύτικα από την 6η Υ.ΠΕ τον Ιούλιο του 2020.

Σήμερα σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού στο Κ.Υ. Μύτικα, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής (CPV: 33141620-2). Μιλάμε ουσιαστικά για συνοπτικό διαγωνισμό για λόγους ταχύτητας, προϋπολογισμού 18.500 €. Υπάρχει μετά την διάθεση αυτού του ποσού, ακόμη ένα υπόλοιπο 81.500 € για τον εξοπλισμό του Κ.Υ. Μύτικα......

Το έργο του πολύπαθου Κ.Υ. Μύτικα, που από το 2011 κατασκευάζεται και όπου οι εγκληματικές αμέλειες της προηγούμενης 5ετούς θητείας δημοτικής αρχής, κόντεψαν να το στοιχειώσουν.

Σχετική επώνυμη αναφορά για τις βαρύτατες ευθύνες της τέως δημοτικής αρχής έχουμε δημοσιεύσει στο παρελθόν (δείτε εδώ), καθώς και πως κατάφερε αυτό το έργο να ξεκολλήσει τον Σεπτέμβριο του 2019 με συνεργασία και συνεννοήσεις μεταξύ της 6ης Υ.ΠΕ και της νέας δημοτικής αρχής του γιατρού Γιάννη Τριανταφυλλάκη (δείτε εδώ και εδώ).

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

mytikaspress

Δεν υπάρχουν σχόλια: