Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Πρόσκληση κοινής δράσης φορέων Αιτωλοακαρνανίας για το θέμα του Πανεπιστημίου.

  Πρόσκληση κοινής δράσης φορέων Αιτωλοακαρνανίας για το θέμα του Πανεπιστημίου.

 
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας, ως επιστημονικός φορέας  δηλώνει την  πλήρη  διαφωνία  του με την πρόταση “Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών” η  οποία  όχι μόνο δεν αναβαθμίζει ακαδημαϊκά αλλά στοχεύει στην διάλυση  της  Πανεπιστημιακής  Κοινότητας  στην  Αιτωλοακαρνανία.

Από την  πρόταση γίνεται ξεκάθαρο ότι το  Πανεπιστήμιο Πατρών  δεν ευνοεί  τη λειτουργία Τμημάτων ή την πιθανή δημιουργία και ανάπτυξη Σχολών εκτός της Πανεπιστημιούπολης του Ρίου, απορρίπτοντας με ad hoc διαδικασίες τη δημιουργία ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ακτινικής μορφής, όπως  συμβαίνει  για παράδειγμα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ή το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Η Πρυτανική Αρχή, επιδιώκει  τη  συστηματική αποδυνάμωσή των υπαρχόντων τμημάτων στην Αιτωλοακαρνανία με τελικό σκοπό την κατάργησή τους, στηριζόμενη στο επιχείρημα της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ιδρύματος. Η στρατηγική αυτή δεν ενδιαφέρεται και δεν υπολογίζει τη δύναμη και την προοπτική που μπορεί να  προσφέρει η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας στη δημιουργία ενός ισχυρού Πανεπιστη¬μια¬κού Ιδρύματος στην ευρύτερη περιοχή.
Αποτελεί μέγα λάθος της Πρυτανικής Αρχής να αποκλείει το μεγαλύτερο κομμάτι της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας από τον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Αιτωλοακαρνανία, ως χώρος, θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά προς την περαιτέρω ανάπτυξη και επιτυχία του εν λόγω Πανεπιστημίου σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν βιώσιμες λύσεις για κάτι τέτοιο, οι οποίες θα πρέπει να στηρίζονται στις αξίες της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης. Πρωτίστως, όμως, προηγείται η διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών την οποία  αποφεύγει συστηματικά. Το Πανεπιστήμιο Πατρών οφείλει να είναι ισχυρό και ανταγωνιστικό μελετώντας τις καλές πρακτικές αποτελεσματικής λειτουργίας σύγχρονων μορφών Πανεπιστημιακής Διακυ¬βέρνησης (βλ. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).
Ωστόσο, αν η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών δεν επιθυμεί να συμπεριλάβει στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, τότε ως Αιτωλοακαρνάνες οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Οφείλουμε να διαμορφώσουμε κοινό μέτωπο ώστε να υποβληθεί  ενιαία  πρόταση στην Πολιτεία τόσο από  την Τοπική Αυτοδιοίκηση  όσο και απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με κύριο σκοπό την επανίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Επιθυμούμε λοιπόν ένα σύγχρονο Πανεπιστημιακό ίδρυμα, με εξακτινωμένη ανάπτυξη και Σχολές που σχετίζονται άμεσα με την κοινωνικο-οικονομική και πολιτισμική κουλτούρα της ευρύτερης περιοχής.
Καλούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους  τους Τοπικούς Φορείς  να ενεργήσουν άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο