Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Επερώτηση σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στην ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ


Προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την πρόσφατη ανάρτηση των Δασικών Χαρτών

Στις 05/02/2021 η Διεύθυνση Δασών της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας ανάρτησε το δασικό χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, προσκαλώντας σε υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του από κάθε ενδιαφερόμενο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 19.02.2021 μέχρι 03.06.2021 για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ενώ για τους διαμένοντες στο εξωτερικό η προθεσμία λήγει στις 23.06.2021.....

Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης, όσον αφορά τους δασικούς χάρτες και τον τρόπο που αυτοί εφαρμόζονται, είναι πως αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της «πράσινης» ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που υλοποιεί με ευλάβεια η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ., όπως άλλωστε έπραξαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ( ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.). Έχουν στόχο να συμβάλλουν – μαζί με όλους τους περιβαλλοντοκτόνους νόμους, που κατά καιρούς ψήφισαν οι κυβερνήσεις αυτές – στη διαμόρφωση «καθαρού επενδυτικού τοπίου» στην γη, ώστε να υλοποιούνται πιο γρήγορα οι κερδοφόρες επενδύσεις των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο της «κυκλικής» και «βιώσιμης» οικονομίας.

Έτσι, λοιπόν, με τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, επιχειρείται να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας και των χρήσεων της γης που θα εξασφαλίσει καθαρό επενδυτικό τοπίο για τους επενδυτές. Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες μαζί με το κτηματολόγιο, θα αποτελέσουν τα “μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία” που θα επιτρέψουν να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας (ποιος είναι ο ιδιοκτήτης) και ποιος ο χαρακτήρας και η χρήση της γης (γεωργική έκταση, δάσος, δασική έκταση, κλπ).
Την ίδια στιγμή, όμως, στόχος τους είναι να «καθαρίσουν» το «επενδυτικό τοπίο» από δεκάδες χιλιάδες «ενοχλητικούς» μικροϊδιοκτήτες γης, μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους κ.ά., αφού με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επιχειρείται η αμφισβήτηση του χαρακτήρα των μικρών κλήρων τους. Έτσι με σωρεία «ανακριβειών» και «λαθών» πολλές αγροτικές εκτάσεις, βοσκοτόπια, ελαιώνες, εκτάσεις που δεν διαθέτουν ούτε ένα θάμνο αλλά και εκτάσεις με σπίτια που έχουν οικοδομηθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες αποτυπώνονται ως δασικές και οι νόμιμοι κάτοχοι τους καλούνται να επιδοθούν σε ένα πολυδάπανο αγώνα με προσφυγές, ενστάσεις - αντιρρήσεις για τον αποχαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών τους ως δασικών.

Υπόψη ότι με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δημιουργούνται προβλήματα με την αμφισβήτηση του χαρακτήρα των γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν και σήμερα καλλιεργούνται, και λαμβάνουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Ο διαφορετικός χαρακτηρισμός τους μπορεί να οδηγήσει στην πράξη ακόμη και σε μη δυνατότητα συνέχισης της γεωργικής καλλιέργειας, ή τη μη επιλεξιμότητα με βάση την ΚΑΠ για εκτάσεις που βοσκίζονται, με αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα, αλλά και θα τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων - επιδοτήσεων, που έλαβαν στο παρελθόν.

Για τη σύνταξη των ενστάσεων αυτών απαραίτητη είναι η βοήθεια ιδιώτη δασολόγου, δικηγόρου, μηχανικού, τοπογράφου κ.ά., το δε κόστος υπολογίζεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τις 4.000 ευρώ. Κόστος απαγορευτικό για χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και εργαζόμενους που, ως εκ τούτου, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια ανάκτησης της γης τους που σε δεύτερο χρόνο θα συγκεντρωθεί στα χέρια μεγάλων επενδυτών, αφού η δασική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, αναγνωρίζει, αλλά και διευκολύνει, τη δράση των ομίλων και στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα.
Όπως ήταν αναμενόμενο και οι δασικοί χάρτες που αφορούν στα Ιόνια Νησιά και αναρτήθηκαν στα μέσα του Ιανουαρίου του 2021 δεν αποτελούν εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες άλλων περιοχών της χώρας μας που αναρτήθηκαν προγενέστερα. Βρίθουν και αυτοί από σκόπιμες ή μη «ανακρίβειες» και «λάθη» που αφορούν χαρακτηρισμό μικροϊδιοκτησιών, αγροτικών εκτάσεων κλπ. ως δασικών, μη λαμβάνοντας πολλές φορές υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδομής κλπ. Αναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις :

1.Σε μεγάλες εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες από πυρκαγιές, έχουν συμπεριληφθεί αυθαίρετα και εκτάσεις που ανέκαθεν ήταν μη δασικές, αλλά κυρίως γεωργικές εκτάσεις.

2.Εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως «μη δασικές» από τις Δ/νσεις Δασών, στην πρόσφατη ανάρτηση ανατρέπονται οι αρχικές αποφάσεις και αυθαίρετα χαρακτηρίζονται ως δασικές.

3.Χιλιάδες στρέμματα που οι δασικοί χάρτες έχουν χαρακτηρίσει ως αγροτικές εκτάσεις κατά το παρελθόν (αεροφωτογραφίες του 1945), σήμερα χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις (αεροφωτογραφίες του 2007). Αυτό γιατί οι αγροτικές, αυτές εκτάσεις, που στους πρόσφατους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις δασώθηκαν ( φυσική δάσωση) κυρίως λόγω εγκατάλειψης της καλλιέργειας τους από τους αγρότες-ιδιοκτήτες τους, που λόγω της σκληρής αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάσθηκαν να αλλάξουν επάγγελμα ή και να μεταναστεύσουν.

Είναι λογικό εφ΄ όσον οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες δεν διορθωθούν άμεσα και οι μέχρι τώρα γεωργικές και βοσκήσιμες εκτάσεις δεν αποτυπωθούν σωστά, να υπάρξουν τεράστια προβλήματα με την δυνατότητα συνέχισης των ασχολιών των αγροτών και των κτηνοτρόφων στις εκτάσεις αυτές, με αποτέλεσμα να στερηθούν αυτοί εισόδημα από την εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών αλλά και από τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις που νόμιμα δικαιούνται. Επίσης είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων- επιδοτήσεων που έλαβαν στο παρελθόν.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση, θεωρούμε ότι το δάσος και γενικότερα η γη ως κοινωνική ιδιοκτησία μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό για τη χρήση τους μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας και όχι των κερδών. Θεωρούμε, επίσης, ότι επιχειρείται σήμερα μέσα από αποχαρακτηρισμούς και αναγνωρίσεις ανύπαρκτων δικαιωμάτων κυριότητας να λυθούν τα όποια προβλήματα σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης αλλά και των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και να διευκολυνθεί η συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια.

Για όλα αυτά ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ η Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας :
Τί μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει ούτως ώστε :

1.Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που το ίδιο δημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες, χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους και να αναγνωρισθεί πως κακώς συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.

2.Να εξασφαλιστεί παράταση του χρόνου αντιρρήσεων λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία και του γεγονότος ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι είναι μετανάστες στο εξωτερικό.

3.Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης.

4.Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκμεταλλεύσεων των μεγαλοκατασκευαστών και των λοιπών επιχειρηματικών ομίλων.

5.Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό με άμεσες προσλήψεις δασολόγων στη δασική υπηρεσία, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

6.Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων από μεγάλες αναδασωτέες από πυρκαγιά εκτάσεις, χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και προορισμού εκτάσεων.

7.Η Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας αλλά και οι Δήμοι του νομού Αιτωλοακαρνανίας να αξιοποιήσουν τμήμα του έμψυχου δυναμικού τους ώστε να διευκολύνουν τους συμπολίτες μας σε πρακτικά ζητήματα στη διαδικασία των ενστάσεων κλπ.

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο