Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010

Διαμαρτυρία του Δήμου Παλαίρου, για το σταμάτημα των εργασιών στο Παραλιακό δρόμο Πογωνιά-Πλαγιά.Ο Δήμαρχος Παλαίρου Νίκος Σολδάτος έστειλε επιστολή προς όλους τους βουλευτές του νομού Αιτωλοακαρνανίας, στους οποίους δημοσιοποιεί διαμαρτυρία του για το σταμάτημα των εργασιών στο Παραλιακό δρόμο Πογωνιά-Πλαγιά. Η διαμαρτυρία έχει ως εξής:
ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:
Θέμα: Παραλιακή οδός Πογωνιάς-Πλαγιάς Δήμου Παλαίρου Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Κύριε-α βουλευτά
Προ 4ετίας περίπου ξεκίνησαν οι εργασίες στο έργο του θέματος προκειμένου να κατασκευασθεί ένας σύγχρονος δρόμος που θα συνέδεε την Λευκάδα με την παράκτια Αιτωλ/νία διασχίζοντας τον Δήμο Παλαίρου και ενώνοντας και τα τέσσερα Τοπικά Διαμερίσματα ( Περατιά-Πογωνιά-Πάλαιρο).
Έπειτα από μικρό διάστημα εργασιών η αρχική εργολαβία διαλύθηκε, έγινε με παρέμβαση του φορέα υλοποίησης (Δ.Τ.Υ. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) υποκατάσταση του αναδόχου και το 2007 το έργο ξεκίνησε κανονικά.
Περί τα τέλη όμως του 2008 η χρηματοδότηση του έργου σταμάτησε ενώ η πίστωση του από πόρους του ΠΕΠ ήταν εξασφαλισμένη.
Αποτέλεσμα λοιπόν των παραπάνω είναι να έχει διαπραχθεί ένα οικολογικό έγκλημα στην απείρου φυσικού κάλλους περιοχή και όπως διαφαίνεται προοπτική για το έργο δεν υπάρχει.
Κατέληξε λοιπόν όχι μόνο να μην κατασκευασθεί ο δρόμος και να προσδώσει τα μέγιστα οικονομικά-κοινωνικά-αναπτυξιακά οφέλη αλλά αντίθετα να επιβαρύνει το περιβάλλον για το οποίο όλοι έχουμε αγωνία για την προστασία του και επιμέλεια για την παράδοση του σε επόμενες γενεές.
Κύριε-α βουλευτά

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε υπεύθυνα να ενημερωθούμε για την τύχη του έργου, την προοπτική συνέχισής του ή τις ενέργειες εμπλεκόμενων φορέων ώστε να σταματήσει η περαιτέρω παράνομη υλοτομία και αμολληψία εκατέρωθεν του άξονα του δρόμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
Υ.Γ: Για το ίδιο θέμα κατετέθη επίκαιρη αναφορά στη βουλή από τον Βουλευτή Δημήτρη Σταμάτη.
FOTO: http://ellinaki.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: