Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Υποδομές και περιφερειακή ανάπτυξη


Υποδομές και περιφερειακή ανάπτυξη
Γράφει ο: Τάσος Παντ. Δασκαλάκης
Είναι πασιφανές ότι το θέμα για το οποίο προσκληθήκαμε ήταν και είναι σήμερα πολύ περισσότερο επίκαιρο. Επομένως εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πιο πολύ είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών σύντομα, ακόμη και τώρα που υφιστάμεθα τα αποτελέσματα της πραγματικής ή της ως ένα βαθμό πλαστής ύφεσης, προκειμένου να τρέξουν οι αναγκαίες διαδικασίες και να μην απολέσουμε άλλο χρόνο. Κατά τη γνώμη πολιτικών , ανθρώπων της αυτοδιοίκησης , αλλά και κατά τη γνώμη πάρα πολλών σκεπτόμενων πολιτών, μερικές από τις υποδομές που χρειάζονται συνοπτικά είναι:
Πολιτική αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων και παραγόντων καθώς επίσης και νομική θωράκιση της αξιοπιστίας , η οποία στις μέρες μας έντονα αναζητείται.
Ανάληψη πρωτοβουλιών στην έρευνα
, για την αξιοποίηση των πορισμάτων της στους τομείς της ασφάλειας , την περεταίρω αναβάθμιση της υγείας , της παιδείας , καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των επιστημόνων να συνεχίσουν τη δράση τους παρέχοντας σ` αυτούς τα οικονομικά εχέγγυα για τη διεύρυνση των εργασιών τους. Επίσης απαιτείται η ισχυροποίηση της διαμεσολάβησης της πολιτείας, ως στρατηγικού φορέα, για την ανάπτυξη των διακρατικών συνεργασιών στους τομείς που υπάρχει ευρύτερο συμφέρον και το οποίο συναποφασίζεται από τους εμπλεκόμενους φορείς.
Διεύρυνση της πολιτικοοικονομικής συνεργασίας των Ευρωπαϊκών χωρών και στο στρατιωτικό τομέα, ώστε τα σύνορα της ευρωπαϊκής ένωσης να είναι απολύτως σεβαστά απ` τον υπόλοιπο κόσμο για να ευδοκιμούν οι πρωτοβουλίες εκμετάλλευσης του εθνικού πλούτου ενός εκάστου κράτους μέλους της Ένωσης και κατά συνέπεια να έχουμε και την ευρωστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο κυριαρχικός συντονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιφέρει υπολογίσιμες και ασφαλείς συνεργασίες με τα κράτη των άλλων ηπείρων και θα εξελίσσεται σε αμοιβαίο σεβασμό, ο οποίος θα ενισχύεται όσο οι υποδομές και η ανάπτυξη διευρύνονται.
Υλοποίηση των προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης με σταδιακή έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με παράλληλη εκμετάλλευση των πλούσιων ορυκτών της πατρίδας μας, όπως του χρυσού στη Χαλκιδική , του ουράνιου στη Βόρεια Ελλάδα, του πετρελαίου στη Δυτική Ελλάδα και αλλού.
Οδική και σιδηροδρομική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας καθώς επίσης και οδική σύνδεσή της με τον οδικό κορμό της Ανατολικής Ελλάδας, ώστε η περιοχή μας να βγει από την απομόνωση και να αποτελέσει με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο Πλατυγιάλι και την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχουσών όχι μόνο τη σημαντικότατη Πύλη της Δυτικής Ελλάδας με την Ευρώπη, αλλά και με ολόκληρο τον έξω κόσμο
Ελεγχόμενη αλίευση του θαλάσσιου πλούτου και εφαρμογή επιστημονικής μεθοδολογίας για την προστασία των θαλασσών από πετρελαϊκούς ρύπους .
Καλύτερη αναπτυξιακή διαχείριση των ιχθυοκαλλιεργειών της Δυτικής Ελλάδας και των άλλων περιοχών της χώρας δίνοντας έμφαση στη συγκέντρωσή τους σε επιλεγμένες περιοχές και την απομάκρυνσή τους αρκετά μίλια από τις ακτές, αφού και οι υποδομές τους έχουν εκσυγχρονιστεί και αντέχουν στις πιέσεις των κυμάτων και ταχύπλοα μάς φέρνουν πολύ σύντομα στις εγκαταστάσεις τους . Έτσι οι σπουδαίες παράκτιες περιοχές απαλλαγμένες από τα κατάλοιπα των ιχθυοκαλλιεργειών θα μπορούν να αναπτυχθούν τουριστικά και με τη δημιουργία βέβαια εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού θα είναι πόλος έλξης πολλών επισκεπτών.
Γρήγορη μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ (Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων) ενισχύοντας τα προγράμματα ανακύκλωσης υλικών. Από την καύση κάποιων υλικών σε χώρους, στους οποίους είναι εγκαταστημένα εξελιγμένα φίλτρα για τη διατήρηση της καθαρότητας της ατμόσφαιρας, μπορεί να γίνει εκμετάλλευση της θερμότητας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Σωστή διαχείριση του νερού άρδευσης , το οποίο νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Καλό είναι για να αποφεύγεται η σπατάλη του νερού να γίνουν αρδευτικά συστήματα με πίεση και στη συνέχεια το νερό να προωθείται με μορφή στάγδην ποτίσματος στις καλλιέργειες.
Δημιουργία συνεταιρισμών ανά τομείς εκμετάλλευσης προϊόντων έτσι, ώστε αυτά να είναι επώνυμα, τυποποιημένα και ανταγωνιστικά στις αγορές.
Απλοποίηση των διαδικασιών μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης.
Διοικητική μεταρρύθμιση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερους Δήμους και υιοθέτηση ενός θεσμικού πλαισίου τέτοιου, ώστε τα όργανα αυτοδιοίκησης υποχρεωτικά να εξαπλώνουν τα αναπτυξιακά έργα και τις δράσεις τους πέραν των μητροπολιτικών κέντρων, για να αναπτύσσονται και οι άλλες προαστιακές περιοχές. Έτσι αναπνέει και αναπτύσσεται καλύτερα ο Δήμος, προσφέρεται δε ποιοτική ζωή στον πληθυσμό των πυκνοκατοικημένων περιοχών και παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης των προαστιακών οικισμών.
Σε μια τέτοια ανάπτυξη το περιβαλλοντικό και οικονομικό κέρδος έρχεται αργά ή γρήγορα πλουσιοπάροχα σε όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: