Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

Βαρέα & ανθυγιεινά: Προεκλογική κυβερνητική οπισθοχώρηση μετά τις έντονες αντιδράσεις


Βαρέα & ανθυγιεινά: Σε οπισθοχώρηση ενόψει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, των επικείμενων εκλογών, οδηγήθηκε η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων, αναφορικά με τις περικοπές στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.......
Διαβάστε περισσότερα »
Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του ν/σ του του υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις», που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση:

Από δίμηνο… αορίστου χρόνου

Α) Παύει να ισχύει το δίμηνο της προθεσμίας για την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, από τη στιγμή της δημοσιοποίησης του πορίσματος της αρμόδιας Επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκτη κατά σειρά παράταση (σ.σ. έως 30.11.21) που πήρε η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και την υποβολή τελικής γνωμοδότησης στους συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του εν λόγω επιδόματος, με εγκύκλιο του από τον Δεκέμβριο του 2021 το υπουργείο Οικονομικών διευκρίνιζε ότι συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος έως τέλος Ιανουαρίου 2021 (σ.σ. άρα η κυβέρνηση είναι ήδη εκπρόθεσμη).

Γι’ αυτό με την παρ. 1 του άρθρου 26 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ ορίζεται ότι δεν υφίσταται πλέον η συγκεκριμένη προθεσμία η οποία μετατρέπεται σε αόριστη: «1. Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176) αντικαθίσταται ως εξής: «10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής της παρ. 1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι, όπως προαναφέρθηκε, Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 που αντικαθίσταται προβλέπει ότι «10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 1. Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής της παράγραφος 1».
“Φιλεργατικές” επιτροπές

Β) Εκτός όμως από μετατροπή του διμήνου σε… αορίστου χρόνου, η κυβέρνηση προχωρά και σε μία ακόμη «φιλεργατική» αλλαγή. Με το άρθρο 3 του άρθρου 26 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ, βάζει την συγκεκριμένη Επιτροπή να εκδώσει νέο πόρισμα έως τις 31.3.2022 λαμβάνοντας αυτή τη φορά υπόψη της και τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, ενώ, για να μην αφήσει καμία αμφιβολία ότι η σχετική ρύθμιση θα γίνει μετά τις εκλογές, με το άρθρο 4 συστήνει και νέα, μόνιμη αυτή τη φορά, επιτροπή, γνωμοδοτικού χαρακτήρα για τα βαρέα και ανθυγιεινα:

«3. Η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015, η οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί δυνάμει της υπ’ αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, αναλαμβάνει το έργο επεξεργασίας των προτάσεων και εισηγήσεων κοινωνικών εταίρων αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015. Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει το έργο της κατά το διάστημα από τις 21.2.2022 έως τις 31.3.2022, ημερομηνία κατά την οποία θα προβεί στην υποβολή σχετικού πορίσματος προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ), μόνιμη επιτροπή γνωμοδοτικού χαρακτήρα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί αιτημάτων φορέων, τα οποία υποβάλλονται στην επιτροπή, αναφορικά με την υπαγωγή τυχόν νέων ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα κριτήρια που συνδέονται με την έκθεσητων εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στον χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, καθώς και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια, β)την υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής σχετικά με τις αναγκαίες κάθε φορά προσαρμογές του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ιδίως λόγω της πραγματοποίησης μελετών επαγγελματικού κινδύνου, της αλλαγής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου καθώς και των πραγματικών συνθηκών άσκησης των δραστηριοτήτων/αρμοδιοτήτων που συνδέονται με το επίδομα,γ) την εξέταση αναφορών ή αιτημάτων φορέων, τα οποία υποβάλλονται στην επιτροπή από τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής, σχετικά με την εφαρμογή του νέου καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όσον αφορά στα κριτήρια που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους και την υποβολή προς τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής των σχετικών γνωμοδοτήσεων», αναφέρεται στα δύο επίμαχα άρθρα.


aftodioikisi.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο