Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Με έκπτωση 16,67 % η προμήθεια ασφαλτομίγματος


Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτήθηκε πρόσφατα πρόσκληση - γνωστοποίηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος. Δείτε εδώ την πρόσκληση - γνωστοποίηση.....
Διαβάστε περισσότερα »

Η συγκεκριμένη πρόσκληση - γνωστοποίηση έγινε προκειμένου, όποιος θέλει, να καταθέσει την προσφορά του και η απ' ευθείας ανάθεση που θα ακολουθήσει, να γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), δηλαδή επί της ουσίας μιλάμε για διαγωνιστική διαδικασία.

Η απ' ευθείας ανάθεση ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και βλέπουμε:

Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος.

· Προϋπολογισμός: 8.000,00 €.

· Συμμετέχοντες: 2.

· Τελική τιμή: 6.666,61 €.

· Έκπτωση: 16,67 %.

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

mytikaspress

Δεν υπάρχουν σχόλια: