Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Ανακοίνωση λειτουργίας Μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ


Ενεργοποιήθηκε σήμερα η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ένταξη νέων μελών στο Μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ΔΙΕΚ καθώς και δυνατότητα επικαιροποίησης ή διόρθωσης του Μητρώου για τα ήδη ενταγμένα μέλη.....
Δείτε λεπτομέρειες στη σχετική ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα μας: 


Ο Διευθυντής του Δ.ΙΕΚ

Ιωάννης Γ. Χατζής
Δρ Βιοπληροφορικής
Φυσικός-Προγ/στής ΗΥ, MSc ICT in Ed.

Δεν υπάρχουν σχόλια: