Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Στην υποχρεωτική απαλλοτρίωση η νέα γραμμή του Μετρό, η υποθαλάσσια Ζεύξη Λευκάδας και άλλα μεγάλα έργα

Μεγάλα έργα υποδομών στην χώρα όπως η νέα γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα, η Υποθαλάσσια Ζεύξη Λευκάδας - Ν. Αιτωλοακαρνανίας αλλά και πολλά οδικά έργα όπως ο Αυτοκινητόδρομος Σχηματάρι - Χαλκίδας μπαίνουν σε ρυθμούς επιτάχυνσης για την υλοποίηση τους με την ένταξη στην διαδικασία υποχρεωτικών απαλλοτριώσεων

Σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που υπογράφει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη απαλλοτριώσεων που αφορούν την εκτέλεση των κατωτέρω περιγραφόμενων έργων, καθώς επίσης και στην κήρυξη των τυχόν συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για αυτά, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.
Σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου τα υπαγόμενα στην απόφαση έργα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται ή σχεδιάζεται να συγχρηματοδοτηθούν από προγράμματα της Ε.Ε. ορισμένης διάρκειας και από διεθνείς ή άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης, είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και συγκεκριμένα για τη βελτίωση των υποδομών της και είναι υπό εξέλιξη ή βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης.
Η απόφαση επικαλείται ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο, οι χώροι εκτέλεσης των έργων να παραδοθούν άμεσα, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και πρόοδο των εργασιών εντός των οικείων χρονοδιαγραμμάτων, καθώς ενδεχόμενες καθυστερήσεις θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίησή τους και στην απορρόφηση πόρων από συγχρηματοδοτούμενα ή άλλα προγράμματα, με σοβαρές περαιτέρω συνέπειες από την αθέτηση ανειλημμένων υποχρεώσεων της χώρας και την καθυστέρηση στην οικονομική της ανάπτυξη. Λαμβάνεται δε υπόψη ότι η καθυστέρηση, για απροσδιόριστο χρόνο, στην υλοποίηση και λειτουργία των έργων που υπάγονται στην παρούσα έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο για τη δημόσια διοίκηση όσο και για το κοινωνικό σύνολο, αναφορικά με τις αναμενόμενες οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες αξιολογούνται ως προς την σπουδαιότητα της οικονομικής ζημίας και/ή υποβάθμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες αξιολογούνται ως προς τους κινδύνους για τη ζωή, υγεία και σωματική ακεραιότητα προσώπων, καθώς και αναφορικά με  την εξυπηρέτηση εθνικού σκοπού διά των έργων αυτών.
Τα παραπάνω επιτείνονται από τη διαρκώς εντεινόμενη κλιματική αλλαγή.
Τα εργα είναι τα κάθωτι:
Έργα ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
 Ευαγγελισμός - Α. Ηλιούπολη (Γραμμή 4).  Γουδή - Μαρούσι - Εθνική Οδός (Γραμμή 4).  Άλσος Βεΐκου - Περισσός - Πετρούπολη.
Οδικά έργα
 - Οδική σύνδεση της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 48+500).
- Αυτοκινητόδρομος Σχηματάρι - Χαλκίδας (Παράκαμψη Χαλκίδας).
- Άξονας Β-Ν Νήσου Εύβοιας (Παράκαμψη Βασιλικού).
- Οδικός άξονας Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο (Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς -Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη).
- Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Χειμάρρου «Ειρήνη» και των εκατέρωθεν αυτής τμημάτων εθνικής οδού No 53.
- Κατασκευή γέφυρας Λισσού και προσβάσεων επί της οδού Πανεπιστημιούπολη - Γρατίνη - Αρριάνα. 1.7. Βελτίωση - Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας - Παραλίας Πετρωτών - Ορίων Ν. Έβρου.
- Παράκαμψη Οικισμού Θανούς.
- Λεωφόρος Καραμανλή: Κατασκευή οδικού τμήματος από χ.θ. 3+330 έως χ.θ. 5+690. 1.10. Επ.Ο. Λάρισας - Καρδίτσας: «Κατασκευή τμήματος παράκαμψη Συκεώνας».
- Βελτίωση και συντήρηση Οδικού άξονα Ηράκλειο-Μαλάδες.
- Ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης του 6ου προβλήτα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό στους Δήμους Εχεδώρου και Ν. Μενεμένης Θεσ/κης Τμήμα 56.
- Κάθετος Άξονας 70 «Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (μήκος 49 χλμ., διατομή 7,5 μ.) - Για ένα τμήμα έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση (8 χλμ.), υπολείπονται για 40 Χλμ. 1.14. Ξινό Νερό - Αμμοχώρι (Πτολεμαΐδα - Φλώρινα).
- Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνσης Οδών Μεγαρίδος και Χίου στο Δήμο Ασπροπύργου.
- Υποθαλάσσια Ζεύξη Λευκάδας - Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Υδραυλικά έργα
- Αρδευτικά Δίκτυα Τριανταφυλλιάς. -
- Αρδευτικά Δίκτυα Φράγματος Ταυρωπού.
- Αρδευτικό Δίκτυο Λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου.
- Συμπληρωματικά Έργα μεταφοράς νερού και αρδευτικά δίκτυα ζώνης 8 Περιοχής Πέτα-Κομπότι Ν. Άρτας.
- Αντιπλημμυρική Προστασία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.
- Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τμήματος του Ρ. Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής.
- Αντιπλημμυρικά Έργα Ευρύτερης Περιοχής Λαχαναγοράς Ν. Θεσσαλονίκης.
- Συμπληρωματικά Εγγειοβελτιωτικά Έργα Πεδιάδας Άρτας ολοκλήρωση Β' Φάσης.
- Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιοχής Βάλτου Α' Φάση.
-  Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας.
- Διευθέτηση Οριοθέτηση Ρεμάτων περιοχής Ωραιοκάστρου και Κατασκευή Απαραίτητων Δικτύων Ομβρίων.
- Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης έως Εκβολή.
- Διευθέτηση κατάντη ρεμάτων Κουβαρά και Καλυβιών στους Δήμους Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Σαρωνικού.
- Φράγμα Χαβρία Χαλκιδικής.
- Φράγμα Πετρένια στην περιοχή Γοματίου και Έργων Καθαρισμού Μεταφοράς και Αποθήκευσης νερού.
- Νέος Αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου για την ενίσχυση του ταμιευτήρα Μπραμιανού.
- Υδροδότηση Οικισμού Κινέττας Μεγάρων, Α' Φάσης: Εξωτερικός Αγωγός Ύδρευσης, Κεντρική Δεξαμενή. 2.18. Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων Δήμου Παιανίας.
- Αποχέτευση Ομβρίων Περιοχής Εντός Σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου.
- Συλλογή μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας.
- Απαλλοτρίωση στη θέση «Βαραμπάς- Πηγάδι Ζήκου» Δήμου Παιανίας.
- Συλλογή, Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και διάθεση -επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών.
- Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Παλλήνης.
- Επέκταση Κεντρικής Διώρυγας Πηνειού στην περιοχή Δυτικής Αχαΐας. 
Έργα Βελτίωσης Αεροδρομίων. 
Άρση εμποδίων (αποκοπή λόφου Νεράιδα) στην προσέγγιση του άκρου 36 του διαδρόμου προσαπογειώσεωνώσεων αεροσκαφών Κρατικού Αερολιμένα Σύρου «Δ. Βικέλας
 https://www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο