Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή Δήμου Ακτίου Βόνιτσας -Δευτέρα 3.9.2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

          Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 3η μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.-Απόδοση λογαριασμού υπολοίπου-Διαχείρηση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.
2.-Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής καταβολής ταχυδρομικών τελών».     
3.-Περί νομιμοποίηση του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. 
4.-Ματαίωση του ΑΡΙΘΜ. 75720 Διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ –ΛΕΥΚΑΔΑΣ)..........

 
5.-Επανακαθορισμός όρων του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ –ΛΕΥΚΑΔΑΣ).           
6.-Περί  έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης καθώς και καθορισμός όρων για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου: «Εμπλουτισμός Δικτύου Ύδρευσης Κατούνας».
7.-Έγκριση Παραλαβής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση/Τροποποίηση  Απόφασης: «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων Παλαίρου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ

*Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο