Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Στις 5.500 € το κόστος των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας

Η Φιλαρμονική που βλέπετε στη Φωτογραφία είναι της Λευκάδας. Σύμφωνα με απόφαση του κέντρου Μέριμνας Ακτίου Βόνιτσας της είχε ανατεθεί στην ΚΑΤΟΥΝΑ, η κάλυψη για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, αλλά όσο την είδατε εσείς, τόσο την είδαμε και μείς….

          Το κέντρο Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, είχε την ευθύνη των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 2016 και έχει ενδιαφέρον να δούμε αναλυτικά τι κόστισαν οι φετινές εκδηλώσεις. 
     Σύμφωνα με την απόφαση του κέντρου Μέριμνας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» το φετινό κόστος του εθνικού εορτασμού, ανέρχεται γύρω στο ποσό των 5.500€. (δαπανήθηκαν 2.000 € λιγότερα σε σχέση με πέρυσι, αφού φέτος απουσίαζαν από την Κατούνα η παράθεση μπουφέ και γεύματος, οι πυροβολισμοί στον αέρα, η Φιλαρμονική στην Πάλαιρο, κ.α.). 
     Τα έξοδα έχουν να κάνουν με τον σημαιοστολισμό, δάφνινα στεφάνια, την μικροφωνική κάλυψη, φιλαρμονική Λευκάδας! κ.α. 
         Θα σταθούμε όμως σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Ενώ στις δαπάνες στην Κατούνα υπάρχει: Αναθέτει την κάλυψη φιλαρμονικής μπάντας στην Φιλαρμονική Λευκάδος έναντι του ποσού των 800,00 ευρώ σύνολο, η Φιλαρμονική δεν εμφανίστηκε ποτέ ή εκτός και ήταν αόρατη και δεν την είδαμε….Ένας ετεροδημότης που βρέθηκε στη Κατούνα μας γράφει: 
     «Πήρα την οικογένεια και πήγαμε να δούμε την παρέλαση και τη φιλαρμονική Λευκάδας όπως έλεγε το πρόγραμμα στο διαύγεια αλλά όσο την είδατε εσείς την φιλαρμονική τόσο την είδαμε και εμείς. Ωραία περάσαμε πέρσι με τη φιλαρμονική Μεσολογγίου που κι αυτή δεν ήρθε αλλά και φέτος με τη φιλαρμονική της Λευκάδος ακόμα καλύτερα… Άντε και του χρόνου πάλι να μας στείλουν τη φιλαρμονική Πρέβεζας μπας και τριτώσει το κακό….».

      Αυτό που προξενεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι όλες οι αναθέσεις είναι όχι με διαγωνισμό αλλά απευθείας που βεβαίως και νομίμως έχουν, μήπως όμως αυτό δεν ειναι «ηθικό» απέναντι στους δημότες επαγγελματίες και κυρίως απέναντι στα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών που πρέπει να εξασφαλίζονται καλύτερες τιμές μέσω διαγωνισμών μιας και πρόκειται για ζεστό χρήμα που πληρώνουν οι δημότες.
      Εδώ να τονίσουμε ότι ο Κώστας Τριαντακωνσταντής έχει αναφερθεί κατ' επανάληψη, και έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να λέει: "Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας να αγοράσει δικά του μηχανήματα για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων του, γιατί τα χρηματικά ποσά είναι πολύ μεγάλα".  

Οι δαπάνες αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2016 

     Στη Βόνιτσα σήμερα 18/03/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:10 συνήλθε το ΔΣ του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», που ορίστηκε με την αριθ. 93/2014 απόφαση στις 19/09/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε συνεδρίαση με την υπ αριθ. 94/11-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.) 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν 4 παρόντες, ήτοι 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Παντελής Αποστολάκης, Πρόεδρος 2.-Τραυλός Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3.-Πανταζή Παναγιώτα, μέλος 4.-Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη μέλος Εκπρόσωπος Εργαζομένων 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Μπουμπούλη-Φραγκογιάννη Αφροδίτη, Μέλος, 2.-Γεροκωστόπουλος Κων/νος,  Μέλος, 3.-Κουτιβής Ευάγγελος, Μέλος
Τα Πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», Λάμπρη Νεκταρία που έχει ορισθεί πρακτικογράφος. 

Θέμα 5ο : Διοργάνωση εορτασμού Εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 2016. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισερχόμενος στο 5 ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε του Δ.Σ. τα εξής:  

    Όπως γνωρίζεται κάθε χρόνο στο Δήμο μας γίνεται εκδήλωση για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Η διοργάνωση της δεξίωσης για τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση προτείνουμε να γίνει στο χώρο της παρέλασης του κάθε τοπικού διαμερίσματος.
     Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: 
α)-Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. 
β)-Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα. 
γ)-Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 
δ)-Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας. 
ε)-Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας. 

     Για το λόγο αυτό προτείνουμε την διοργάνωση εορτασμού για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2016 στα πλαίσια διοργάνωσης των Εθνικών επετείων. 
      Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση 

Ομόφωνα αποφασίζει 
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 5.469,00 ευρώ υπό τον Κ.Α.00-6443 με αριθμό Π.Α.Υ. Α-20/2016 για την διοργάνωση του εορτασμού Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 2016. 

-Για την Δ.Ε. Ανακτορίου: 
Αναθέτει την μικροφωνική κάλυψη για Πάλαιρο, Βόνιτσα, Μοναστηράκι στον Κτίστη Παναγ., έναντι του ποσού των 1.284,55 ευρώ καθαρού ποσού και 295,45 ευρώ Φ.Π.Α. 1.580,00 ευρώ σύνολο.

-Για το Δ.Ε. Κατούνας: 
Αναθέτει την μικροφωνική κάλυψη στην Λαμπρινή Φωτ. Λύσσαρη, έναντι του ποσού των 447,15 ευρώ καθαρού ποσού και 102,85 ευρώ Φ.Π.Α. 550,00 ευρώ σύνολο. 
Αναθέτει την κάλυψη φιλαρμονικής μπάντας στην Φιλαρμονική Λευκάδος έναντι του ποσού των 800,00 ευρώ σύνολο. 

-Για όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας 
  Αναθέτει την προμήθεια δάφνινων στεφανίων στην Δεληνικολή Ειρήνη, έναντι του ποσού των 800,00 ευρώ καθαρού ποσού και 184,00 ευρώ Φ.Π.Α. 984,00 ευρώ σύνολο.
   Αναθέτει την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού στον Αριστείδη Σιδέρη έναντι του ποσού των 813,00 ευρώ καθαρού ποσού και 187,00 ευρώ Φ.Π.Α. 1.000,00 ευρώ σύνολο. 
     Αναθέτει την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού στον Ηλία Κοκκώνη διάδοχοι ΕΠΕ έναντι του ποσού των 451,22 ευρώ καθαρού ποσού και 103,78 ευρώ Φ.Π.Α. 555,00 ευρώ σύνολο. 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 11/2016. 

Γι αυτό γράφτηκε το παρών πρακτικό και υπογράφεται: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

13 σχόλια:

 1. τι θα δουμε ακομα....να παει καποιος στο εισαγγελεα να αναζητηθουν ευθυνες,ακου μπαντα χωρις να υπαρχει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ντροπή σας. Δεν βλέπετε την φτώχεια και την ανέχεια δίπλα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Λάκια Στούπα θυμάσε τι έλεγες πριν τις εκλογές; Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων την 1-9-2014 θα σταματήσει; Γιατί δεν σταμάτησε; Μήπως ......... όπως οι προηγούμενοι; Διαφορετικά έλεγες ψέματα. Διάλεξε τι προτιμάς από τα δύο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Παντελής Αποστολάκης μας κατηγορούσε ως προηγούμενη Δημοτική Αρχή , ότι κόβαμε εικονικά τιμολόγια. Τώρα που τα κόβει ο ίδιος, πως λέγεται αυτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 11.38 ΕΚΠΛΗΣΩΜΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ . ΕΣΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΣΕ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ. ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕΣ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 17!ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΕΣΥ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ. ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ. ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙΣ. ΤΟ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ XIROMERO ΓΙΑΤΙ ΠΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Φίλε μου και εγώ πήρα την οικογένεια μου και από το Αγρίνιο ήρθα στην πατρίδα μου τις απόκριες και πέρυσι και φέτος. Δεν ήξερα οτί θα υπήρχε και φιλαρμονική . Απόρησα με το άρθρο και την ανάθεση της φιλαρμονικής και τηλεφώνησα σε δημοτικό σύμβουλο της Μεδεώνος. Μου είπε επί λέξη . Η φιλαρμονική πέρυσι και φέτος που περάστηκε σε έξοδο την 25η Μαρτίου ήταν για την γιορτή του πολιούχου μας μεγάλη του η χάρη Αγίου Αθανασίου . Επειδή η γιορτή ειναι αρχή της χρονιάς δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της φιλαρμονικής. Γιαυτό το λόγο την παιρνούν την 25 η Μαρτίου παίρνοντας την άτυπη επιβεβαίωση του Δημοτικού Συμβουλίου . Εγώ το μόβνο που μπορώ να επιβαιβεώσω ειναι ότι υπήρχε φέτος φιλαρμονική στην γιορτή του Αγίου Αθανασίου που την έστειλε ο Δήμος.
  Εν Αγρινίου Κατουνιώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ . . ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ xiromero ΤΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Κ. ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕ. ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ. Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΕ ΩΣ ΩΦΕΙΛΕ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΥΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ . ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕΨΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΩΡΑ. ΑΛΛΟΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΜΕ ΜΑΥΡΑ.............. ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 11.19 και 11.24 μην μιλάτε για φτώχεια , ντροπές και ψέματα. Εσείς πως περνάγατε το έξοδο για τον πολιούχο της ΚΑΤΟΥΝΑΣ Άγιο Αθανάσιο αφού δεν είχατε εγκεκριμένο προϋπολογισμό στις 17 Ιανουαρίου; Μήπως με μαύρα ; Αυτοί τουλάχιστον ενημερώνουν και παίρνουν την σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης για να καλυφθεί η δαπάνη της φιλαρμονικής του ΠΟΛΥΟΥΧΟΥ της ΚΑΤΟΥΝΑΣ την 25 Μαρτίου. Σταματήστε την παραπληροφόρηση και ενημερώστε σωστά τον κοσμο . Ξέρω οτι δεν θα το βάλεις το σχόλιο οπως πολλά άλλα. Απλά το γράφω για να γνωρίζεις οτι κάποια πράγματα θα σου γυρίσουν μπούμεραγκ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Λάκια χαίρομαι να σε ξευτελίζουν και να μην μιλάς. Παράλλασε μπροστά σου καμία φιλαρμονική στις 25 Μαρτίου; Όχι βέβαια. Αυτά παθαίνουν οι πολιτικοί γυρολόγοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Να βγει ανακοίνωση με υπογραφή για τη παρανομία. Πάντως την 25η Μαρτίου Φιλαρμονική στην Κατούνα ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ. Αυτή είναι η ουσία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμε συνδημότη που χρησιμοποιείτε το όνομα μου. Βγάλτε τη κουκούλα της ανωνυμίας και θα σας απαντήσω επί της ουσίας.
  Την 25η Μαρτίου 2016 στην παρέλαση της Κατούνας ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΜΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ.

  Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
  Μαθηματικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. 12.47 Να υπογράψουν οι Μπουμπούλη, Πανάκιας και Μούλιας που συμφώνησαν στην πληρωμή του ποσού. Γινεται κάτι για ισότιμο για το χωριό και απο μπροστά μπράβο και από πίσω υποκρισία και κατηγόριες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Τριακωνσταντή λοιπάμαι για σένα. Ήμουν υποστηρικτή σου , καθόμουν δυο θέσεις πιο πέρα στο συμβούλιο και όλοι ακούσαμε για την δαπάνη της φιλαρμονικής . Αλλά οπω φαίνεται δεν σε αφορά ο τόπο σου αλλά η πάρτη σου. Από κατηγόριες είσαι πρώτος. Όταν ακούς ντόμπρα κάποιον να λέει την αλήθεια δεν ξέρω και σφύριγμα αδιάφορο. Την επόμενη φορά το γιουχάρισμα θα παει σύννεφο σε κάθε σου παρέμβαση . Ντροπή σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο