Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Τι θα ισχύσει για την εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο

 
Τη δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εισπράξει ενοίκια κατά τη διάρκεια του 2013 να τα εκχωρήσουν στο δημόσιο προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου, παρέχει νομοθετική ρύθμιση που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο. Η διάταξη αφορά συγκεκριμένα στα ενοίκια που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 οπότε το ερώτημα για το ποια λύση θα βρεθεί για τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2014 αλλά και των επόμενων ετών, παραμένει.

Τι αναφέρει η εισηγητική έκθεση: «Με τη νέα παράγραφο 31, ορίζεται για λόγους άρσης κάθε ερμηνευτικής αμφιβολίας ότι για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2013 έως 31/12/2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 καθώς και οι κατʼ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις»

Δεν υπάρχουν σχόλια: