Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

       Τον Φεβρουάριο του 2013 στο Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ήρθε από την Δημοτική αρχή το σοβαρό  θέμα της  προγραμματικής  σύμβασης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το έργο «Αισθητική ανάδειξη και αξιοποίηση υδατορέματος  Μοναστηρακίου Βόνιτσας» συνολικού προϋπολογισμού  220.000 €.
     Η μελέτη τονίστηκε ότι είναι ζωτικής σημασίας για το Μοναστηράκι και τις γύρω περιοχές και ότι είναι πρωτότυπη και ερευνητική και έπρεπε και μπορούσε  να την αναλάβει Πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά ο Αντιδήμαρχος Κομποτιάτης Παναγιώτης με την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Νίκου Σολδάτου και του υπεύθυνου για τα Οικονομικά του Δήμου Αντιδημάρχου Ευθύμιο Φερεντίνο έφεραν το θέμα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο..........

 
      Το Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφισε, αφού το έργο έπρεπε να γίνει. Εφόσον η μελέτη χαρακτηρίζεται πρωτότυπη και η μελέτη είναι ερευνητικού τύπου    και το έργο  ζωτικής σημασίας, κανείς από τους  Δημοτικούς Συμβούλους δεν έφερε αντίρρηση να αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την μελέτη και να πληρώσει ο Δήμος (ουσιαστικά οι πολίτες αυτού του Δήμου) το υψηλό πόσο των 220.000 €. 
     Εμείς από το amvrakikosnews, που καλύπταμε το Δημοτικό Συμβούλιο εκείνη την  ημέρα, χαρακτηρίσαμε σημαντική και σπουδαία την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

     Το έργο είναι σημαντικό και εντάχθηκε από τον κύριο Γεώργιο Αποστολάκη και την  πρώην Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανακτορίου  στο Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ. Το έργο που εντάχθηκε ήταν ύψους 1.500.000 ευρώ με τίτλο Ανάδειξη Υδατορέματος Μοναστηρακίου.   
   Το έργο είναι αναγκαίο γιατί ο   Δήμος Ακτίου -Βόνιτσας, αντιμετωπίζει προβλήματα που συνδέονται με την αντιπλημμυρική προστασία και την ανάδειξη και  αξιοποίηση χειμάρριων και παραχειμάρριων.
    Το υδατοστερεομεταφορικό δυναμικό του Δήμου Ακτίου –Βόνιτσας  αποτελεί τον  σημαντικότερο υδατοστερεομεταφορικών πόρο του νότιου Αμβρακικού Κόλπου.
     Παράλληλα η γεωργική κατεύθυνση και τα αρδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παρά το πλούσιο υδατικό τους δυναμικό, πολλές περιοχές του Δήμου Ακτίου –Βόνιτσας επιβάλλει την μέγιστη ορθολογική αξιοποίησή του.
        Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, και το γεγονός ότι έργο είναι σαφώς ερευνητικό και ουδόλως μελετητικό χαρακτηριζόμενο ουσιαστικά  ως «ερευνητικό ο Δήμος Ακτίου -Βόνιτσας σχεδίασε να αναθέσει σε εξειδικευμένο προσωπικό  την μελέτη .

      Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Ακτίου -Βόνιτσας, με την υπ’ αριθμ. 16/2013 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου ανέθεσε το παρόν έργο στον κ. Παυλίδη Θεοφάνη, Επίκουρο Καθηγητή στο εξειδικευμένο, σε θέματα διευθέτησης και διαχείρισης των χειμαρρικών νερών και αξιοποίησης των χειμάρριων και παραχειμάρριων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

      Να τονίσουμε ότι την Άνοιξη του  2010 η τότε Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανακτορίου είχε φέρει αξιόλογο και εγκεκριμένο Μελετητικό Γραφείο που θεωρείται το καλύτερο σε τέτοιου είδους έργα. Οι ειδικοί ήρθαν τρεις φορές  για να δουν την περιοχή και να σχεδιάσουν την μελέτη του έργου. Για την σχεδίαση και την ολοκλήρωση της μελέτης ζήτησαν 40.000€ !!!!!!. 
     Η μελέτη όμως δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο είχαμε τις Δημοτικές Εκλογές του 2010 και η διαδικασία πάγωσε από την στιγμή που υπήρχε νέα Δημοτική αρχή που θα αναλάμβανε από 1 Ιανουαριού του 2011 τον νέο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και θα μπορούσε να τρέξει την  μελέτη από την αρχή δαπανώντας μόνο 40.000.!!!!! Άλλωστε όπως αναφέραμε την ένταξη του έργου είχε κάνει ο κύριος Αποστολάκης και η τότε Δημοτική του ομάδα.

      Η διαδικασία πήρε το δρόμο, αλλά όπως ανακάλυψα εδώ και ένα μήνα υπήρχαν δικαιολογημένες αντιδράσεις από τον Σύλλογο  ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ο οποίος  τον Απρίλιο του 2013 έστειλε πρωτοκολλημένη επιστολή προς τον Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας και το Δημοτικό Συμβούλιο (δεν έφτασε ποτέ αυτή η επιστολή σε πολλούς από τους Δημοτικούς Συμβούλους ως οφειλόταν, ούτε και στην αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου).
        Η επιστολή για πολλούς παραμένει μυστήριο αλλά μετά από έρευνα μάθαμε το περιεχόμενο της που έμεινε από ότι φαίνεται κρυφή.

        Ο Σύλλογος Μελετητών αναφέρει  κατά την άποψη (μετά από επισημάνσεις μελών του Συλλόγου), ότι, το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης, όπως περιγράφεται, είναι σαφώς μελετητικό και ουδόλως ερευνητικό.
    Σύμφωνα με το Ν. 3653/2008 «Θεσμικό  πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις», βασικό στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της επιστημονικής έρευνας είναι η πρωτοτυπία, δηλαδή η εισαγωγή και αξιοποίηση του νέου με τη μορφή της προαγωγής της επιστημονικής γνώσης ή της επεξεργασίας νέων θεωριών και όχι ο συνδυασμός κεκτημένων γνώσεων, με γνωστές ήδη μεθόδους, για την αντιμετώπιση ενός μεμονωμένου ζητήματος με συγκεκριμένο αντικείμενο, ακόμη και εάν το αντικείμενο αυτό είναι σημαντικό στον ειδικό κύκλο που εντάσσεται.
   Στην περίπτωση αυτή προσιδιάζει η έννοια της µελέτης, όπως αυτή στοιχειοθετείται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α' του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών και  άλλες διατάξεις».

       Από την περιγραφή του αντικειμένου της προγραμματικής σύµβασης φαίνεται ότι δεν υπάρχει πουθενά η έννοια της έρευνας και δεν παραδίνονται αποτελέσµατα  έρευνας. 
      Από τη σύγκριση του αντικειμένου της σύµβασης µε τα οριζόμενα στο Π.Δ. 696/74 περί τεχνικών προδιαγραφών µελετών καθώς και στις διατάξεις για τη µελέτη και κατασκευή δασοτεχνικών έργων, φαίνεται ότι το προς ανάθεση αντικείμενο περιλαμβάνει µελέτη υδραυλικών έργων, ειδική αρχιτεκτονική µελέτη διαμόρφωσης και αποκατάστασης τοπίου, φυτοτεχνική µελέτη έργων πρασίνου και ενδεχομένως τοπογραφική µελέτη.
     Δεν προκύπτει, επίσης, από την απόφασή  αν στο πλαίσιο της σύµβασης πρόκειται να εκπονηθούν οι  απαιτούμενες περιβαλλοντικές µελέτες για την αδειοδότηση των προτεινόμενων έργων µετά από γνωμοδότηση διαφόρων εμπλεκομένων υπηρεσιών (π.χ. Δασαρχείου, Αρχαιολογίας κ.λπ.).
      Επιπλέον στην επιστολή τους επισημαίνουμε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύµατα, όπως το ΑΠ.Θ., αποτελούν κατά το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 3316/2005 και το Παράρτηµα 111 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «αναθέτουσες αρχές» και δεν µπορούν να αναλαμβάνουν την εκπόνηση µελετών στα πλαίσια προγραμματικών συµβάσεων του άρθρου 100 του Ν. 3852/201 Ο, παρακάμπτοντας και  παραβιάζοντας ευθέως την προβλεπόμενη στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 διαδικασία.
      Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι βάση της  υπ' αριθµ. 10336/12-12-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  µε τη οποία έγινε δεκτή προσφυγή του Περιφ. Τµήµατος Δωδεκανήσου του Τ.Ε.Ε. και ακυρώθηκε ανάλογη απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου Καλυµνίων για την απευθείας  ανάθεση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης της εκπόνησης µελέτης  αντιπλημμυρικών έργων της πόλης Πόθιας µε την µορφή «ερευνητικού προγράµµατος».

       Ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας  έστειλε αυτή την επιστολή αλλά έχει γενικά ως στόχο και  σκοπό την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων των μελετητών, όταν αυτά παραβιάζονται από μη σύννομες απευθείας αναθέσεις μελετών δημόσιου χαρακτήρα, οι οποίες βαπτίζονται «ερευνητικά προγράμματα».  
      Πρότεινε και  καλεί να μην προχωρήσει ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας την   σύναψη  σύμβασης του θέματος και ζητάει να αποστείλει  το σχέδιο της σύμβασης (ή τον αριθμό ανάρτησής του στη Διαύγεια), ώστε να λάβουν  ο σύλλογος γνώση του συνολικού της περιεχομένου.

        Πραγματικά αυτή η επιστολή γεννά πολλά ερωτήματα και αμφιβολίες για την διαχείριση των μελετών από τους υπευθύνους του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Υπάρχουν πλέον ερωτήματα  για την  διαχείριση των χρημάτων του Δήμου στην συγκεκριμένη μελέτη  από τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο οικονομικών κύριο Ευθύμιο Φερεντίνο.

    Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια επιστολή και να μην ενημερώνεται εδώ και μήνες το Δημοτικό Συμβούλιο;
   Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια αμφιβολία για το αν η μελέτη είναι ερευνητική ή μελετητική και να μην υπάρχει ενημέρωση για το αν έχει σταλεί ο φάκελος όπως ζητήθηκε από το σύλλογο μελετητών;
       Είναι δυνατόν στις δύσκολες οικονομικές εποχές που ζούμε να δίνουμε τόσα χρήματα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (φωνάζει και τονίζει ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι ότι ο Δήμος οικονομικά είναι στα όρια)  σε μελέτη 220.000 ευρώ, ενώ θα μπορούσε να γίνει με 40.000;
       Πραγματικά αν η μελέτη δεν είναι ερευνητικού χαρακτήρα οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής είναι τεράστιες και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες για παραπλάνηση Δημοτικού Συμβουλίου.

     Αν ισχύουν τα λεγόμενα της καλά τεκμηριωμένες επιστολής προς τον Δήμου Ακτίου Βόνιτσας του συλλόγου μελετητών δημοσίων έργων Κεντρικής Μακεδονίας, τότε το ατόπημα και το λάθος των υπευθύνων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας είναι τεράστιο.
    Τεράστιο όμως είναι και το λάθος να μην κοινοποιήσει την τόσο σοβαρή επιστολή στους Δημοτικούς Συμβούλους. Η ηγεσία της  Δημοτική Αρχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι είναι μια κλειστή ομάδα που διαχειρίζεται μόνη τηη της τα πάντα χωρίς να δίνει αναφορά σε κανέναν.

       Αν πράγματι έχουν ισχύει τα λεγόμενα της επιστολής, τότε ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος (ήταν και εισηγητής του θέματος τον Φεβρουάριο του 2013)   Οικονομικών του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας  κύριος Ευθύμιος Φερεντίνος έχει τεράστιες ευθύνες από την στιγμή που συμφώνησε να δοθούν 220.000 για μια μελέτη που μπορούσε να γίνει με πόλου λιγότερα χρήματα. Μια μελέτη που μπορούσε να  γίνει με περίπου   40000 ευρώ .

      Την  επιστολή του συλλόγου μελετητών δημοσίων έργων Κεντρικής Μακεδονίας συμπληρώνει και η επιστολή του ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας) που μετά  από ένα μήνα στις 16/5/2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 676 έστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας και επανέλθει στο θέμα ζητώντας από τον Δήμαρχο να ακυρωθεί και να μην προχωρήσει η σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

    Η επιστολή που υπάρχει και στο site του ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και που στάλθηκε απο τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κύριο Ρόκο Κωνσταντίνο (εκ μέρος της Διοικούσας επιστολής του ΤΕΕ ), προς τον Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας κύριο Νίκο Σολδάτο αναφέρει χαρακτηριστικά.

    Προσφάτως μέσω επιστολής η οποία στάλθηκε προς εσάς, από τον Σύλλογο Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας και κοινοποιήθηκε προς το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, γίναμε κοινωνοί της υπ’αριθμ. 16/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σας, η οποία αφορά στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με σκοπό την υλοποίηση ερευνητικού έργου με τίτλο : «Αισθητική ανάδειξη και αξιοποίηση υδατορέματος Μοναστηρακίου Βόνιτσας» συνολικού προϋπολογισμού 220.000 ευρώ.
     Σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής, μέσω του οποίου πληροφορούμαστε, (εκτός του τίτλου της σύμβασης) για το λεκτικό της απόφασης, αλλά  εν μέρει και για το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο αναφέρει ότι:  «μετά από διερεύνηση των υδρολογικών, υδραυλικών, υδατοστερεομεταφορικών συνθηκών του χειμάρρου Μοναστηρακίου του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός μεθόδων, τεχνικών και επεμβάσεων ανάδειξης και αξιοποίησης των χειμάρρων και παραχειμάρριων περιβαλλόντων του χειμάρρου Μοναστηρακίου. Ταυτόχρονα μέσω της αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού και της αισθητικής ανάδειξης του χειμάρρου Μοναστηρακίου επιτυγχάνεται η παροχή αντιπλημμυρικής προστασίας στον οικισμό τόσο του Μοναστηρακίου όσο και της ευρύτερης περιοχής» είναι αναγκαίο να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής :
     Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τίθεται εν γένει αντίθετο στην εκπόνηση έργων που παραπέμπουν σε μελέτες, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων, με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς προσκρούουν στο νομολογικό καθεστώς. Αναφέρουμε ενδεικτικά την 1/2008 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία οριοθετείται η έννοια της μελέτης απέναντι στην έρευνα, όπως επίσης και ο Ν. 1514/1985 σύμφωνα με τον οποίο μόνο στην περίπτωση της έρευνας μπορεί η σύμβαση να γίνεται απευθείας με Α.Ε.Ι.
      Σύμφωνα με την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου βασικό στοιχείο της επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο του Ν.1514/1985 είναι η πρωτοτυπία, ήτοι η εισαγωγή και αξιοποίηση του νέου, με τη μορφή της προαγωγής της επιστημονικής γνώσης ή της επεξεργασίας νέων θεωριών και όχι ο απλός και με γνωστές ήδη μεθόδους συνδυασμός κεκτημένων γνώσεων για την αντιμετώπιση ενός μεμονωμένου ζητήματος, με συγκεκριμένο αντικείμενο, ακόμα και αν το αντικείμενο αυτό είναι σημαντικό στον ειδικό κύκλο που εντάσσεται, δηλαδή σκοπός της μελέτης δεν είναι η αναζήτηση του νέου, αλλά και η ευθεία εφαρμογή ή εφαρμοσιμότητα της μελέτης για τη λύση δεδομένων πρακτικών προβλημάτων, στην οποία εφαρμογή ουσιαστικά εξαντλείται. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και παλαιότερες πράξεις του ίδιου οργάνου (IV Τμ. 54/1994, 15/1995, 4173/1996).

Κύριε Δήμαρχε,
    Κατόπιν αυτών η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος θεωρεί, ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω πληροφόρησή μας από μέρους σας για το θέμα και κυρίως ως προς το περιεχόμενο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.
      Σε περίπτωση που το περιεχόμενο της σύμβασης ή άλλα δεδομένα που τυχόν υπάρχουν, δεν ανατρέπουν ή μεταβάλλουν επαρκώς τα κοινοποιούμενα προς εμάς μέσω της επιστολής του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας θέτουμε υπόψη σας ότι το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας είναι αντίθετο στην σύναψη της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης για τους λόγους που ανωτέρω εξηγήθηκαν.
       Στην περίπτωση αυτή σας καλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, προς επανόρθωση της αρρυθμίας, αλλά και την πρόληψη – αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων που πιθανόν θα δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση της σύμβασης.

    Σαφώς λοιπόν και από την δεύτερη επιστολή  βγαίνει το συμπέρασμα ότι κάτι συμβαίνει με την σύναψης προγραμματικής σύμβασης και ότι ξεκάθαρα η Δημοτική Αρχή και κυρίως ο κύριος Φερεντίνος Ευθύμιος που ήταν εισηγητής  του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιου τον Φεβρουάριο του 2013 και κατά επέκταση ο Δήμαρχος κύριος Σολδάτος δεν ενημέρωσαν ποτέ κανέναν, προχωρώντας σε μια σύμβαση ύψους 220000 ευρώ. Επίσης στο τότε συμβούλιο ο κύριος Κομποτιάτης  αναφερόταν ξεκάθαρα για μελέτη και μελετητική ωριμότητα του Έργου.

     Πως είναι δυνατόν να μιλάει για μελετητικού χαρακτήρα έργο στο Δημοτικό Συμβούλιο  και να υπογράφεται σύμβαση ερευνητικού έργου;
        Το μεγάλο  λάθος των ανθρώπων αυτών που διοικούν τον Δήμο  είναι ότι από την στιγμή που υπάρχουν τέτοιες επιστολές, έπρεπε να ξεκαθαρίσουν το συμβαίνει με τις μελέτες και να ενημερώσουν  το Δημοτικό Συμβούλιο.

     Τα συμπεράσματα όμως είναι δικά σας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλουν δεν θέλουν οι υπεύθυνοι να μας εξηγήσουν γιατί αυτή η μυστικότητα και γιατί απέκρυψαν τις επιστολές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν πραγματικά ισχύουν  τα λεγόμενα της επιστολής του Συλλόγου των μελετητών δημοσίων έργων Κεντρικής Μακεδονίας, τότε το σφάλμα και οι ευθύνες αυτών που έφεραν το θέμα προς  ψήφιση είναι τεράστιο. Αλλά ότι και να συμβαίνει με το έργο που πρέπει να γίνει άμεσα το θέμα είναι αρχικά ηθικό γιατί μια επιστολή αμφιβάλει για την ψήφιση της τότε απόφασης, χωρίς να το γνωρίζει η αντιπολίτευση και το πλήθος των Δημοτικών Συμβούλων που ψήφισαν την απόφαση.

       Κάποιοι πρέπει ίσως να ξηλωθούν από τον κύριο Σολδάτο. Κάποιοι που θέλουν να γίνουν και Δήμαρχοι πρέπει να παραιτηθούν μετά από αυτό από την θέση του Αντιδημάρχου.
       Κλείνοντας να τονίσω ότι προτού  το ψηφίσει η αντιπολίτευση την πρόταση είχε τις επιφυλάξεις της, αλλά από λεγόμενα του κυρίου Παναγιώτη  Κομποτιάτη και του κυρίου Ευθύμιου Φερεντίνου , πείστηκαν και για το καλό της περιοχές συμφώνησε και ψήφισε το θέμα.

Πηγή: http://www.amvrakikosnews.com/

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ωρα για αποκαλύψεις. Ωρα μερικοί να αποκαλυφθούν. Μας το παίζουν και καθαροί και αδιάφθοροι. Τι θα μας πουν τώρα. Απλά θα χασκογελάνε σαστισμένοι.

Ανώνυμος είπε...

Αντε ρε φερεφονω του αποστολακη πας να χτυπησης τον θυμιο εντεχνα και αφηνηα την αντιπολιφευση απεξω τετοια κανεις και θα το φΑς το ιδη φαγομενο κεφαλακι σου ο θυμιος θα ειναι δημαρχος και εσυ εμει λου σου αξιζη .μαλον περιφεριαρχης χα χα χα

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. ΠΕΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΘΥΜΙΟ ΣΟΥ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ. ΠΕΣ ΜΑΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΟΝΤΑ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΩΡΑ.
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΩΡΑ.
ΤΟ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΕΡΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ? Ο Κ. ΡΟΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΙΝΑΙ ΦΕΡΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΕΡΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ?
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ ΛΙΓΟ. ΓΝΩΣΤΗ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝ ΣΑΣ ΠΗΡΑΝΕ ΧΑΜΠΑΡΙ.ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΛΕΟΝ. ΑΝΤΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ο Θύμιος θέλει να δείχνει ότι αντιπροσωπεύει το νέο και το άφθαρτο αλλά στην πραγματικότητα είναι τόσο σάπιος όσο κι αυτοί που κατηγορεί...

Ανώνυμος είπε...

Tην σωστη διαχηριση την ξερεις η σου ειναι αγνωστη λεξη αστα φιλε