Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

      Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ19-20 που είναι υπεράριθμοι, παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή είναι αποσπασμένοι από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε., θα τοποθετηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. 
     Με σχετικό έγγραφο της Δ/νσής μας που θα έχει σταλεί στις σχολικές μονάδες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας μέχρι τη Δευτέρα 23-09-2013, θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία τοποθέτησης Δ.Ε. ή Π.Ε. ή θέσεις Διοίκησης.
    Η αίτηση – δήλωση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά, μέχρι την Τρίτη 24-09-2013 και ώρα 10:00 π.μ..............

Δεν υπάρχουν σχόλια: