Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Οι «ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ» συμμετέχουν στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων για 5 μήνες

       Οι  "Γέφυρες στον Κόσμο", είναι σύλλογος πολιτιστικός, με έδρα την Βόνιτσα, λειτουργεί από τα τέλη του 2008 και προσπαθεί να παρεμβαίνει στα κοινά με μουσικές εκδηλώσεις, με συζητήσεις για τα θέματα του καιρού μας, με προβολές ταινιών και ακόμη ενεργώντας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και των προβλημάτων κοινωνικού αποκλεισμού που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, βρίσκονται σε έξαρση.....


    Οι «ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ», σχετικά με την απασχόληση ανέργων, στα όρια του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΕΣΠΑ, συμμετέχουν στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων για 5 μήνες  όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται στο Δελτίου τύπου...

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Το περασμένο καλοκαίρι, οι ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ πήραν τη πρωτοβουλία και κατέθεσαν αίτηση στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΕΣΠΑ για την απασχόληση ανέργων για 5 μήνες, παρόλο που το πρόγραμμα για το Σύλλογο δεν προβλέπει καμιά απολαβή. 
       Όμως η πιθανότητα απασχόλησης ανέργων σε κοινωφελή έργα υποδομής ήταν σημαντική απολαβή για τον Σύλλογο.
       Από το πρόγραμμα ήταν υποχρεωτική η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με τον Δήμο, ώστε οι άνεργοι να απασχοληθούν σε κοινωφελή έργα.
         Η αίτηση εγκρίθηκε και οι ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ θα προσλάβουν 20 άνεργους για 5 μήνες, με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο σχεδιασμό και τη συντήρηση του πρασίνου στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου και τον έλεγχο και την εφαρμογή συστήματος πολιτικής προστασίας της περιοχής με τη συμμετοχή του πληθυσμού.
         Η δημόσια προκήρυξη των θέσεων στάλθηκε στο ΑΣΕΠ για έγκριση και θα δημοσιευτεί αμέσως μετά. Όλες οι προσλήψεις θα γίνουν υποχρεωτικά με τα κριτήρια και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, το οποίο θα εξετάσει και τις πιθανές ενστάσεις.
         Στη δημοσίευση της προκήρυξης, μετά την έγκρισή της από το ΑΣΕΠ, θα αναφέρονται αναλυτικά τα τυπικά προσόντα για κάθε θέση, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης και τα κριτήρια πρόσληψης.

Βόνιτσα, 24.01.2012 
      Για το Δ.Σ.
          Ο πρόεδρος
           Νίκος Λιάπης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο