Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

        Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας, σήμερα Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 18:00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας με (19) δεκαεννιά  θέματα στην ημερησία διάταξη. 

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής...


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 

1.-Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για παραλαβή Υπηρεσιών που δεν συνιστούν έργα. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)  
2.-Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή έργων έτους 2012. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
3.-Περί συγκροτήσεως 3μελούς Επιτροπής για το έτος 2012 για τη διενέργεια –διεξαγωγή δημοπρασιών Έργων. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
4.-Περί ορισμού Υπαλλήλων για την Επιτροπή προμηθειών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2012 και για την Επιτροπή διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
5.-Περί ορισμού μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2012. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)  
6.-Επικαιροποίηση της αρίθ.145/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θέση «Αγ. Νικόλαος –Βαρκό» της Τοπικής Κοινότητας Πογωνιάς του Δήμου μας». (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)  
7.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού, Κοινοχρήστων χώρων, Αποχέτευσης, Ύδρευσης, Νεκροταφείων, Τ.Α.Π., Δήμου έτους 2012. (Εισηγητής κ. Τζαβαλάς)  
8.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους εμπορίας πόσιμου νερού Δήμου έτους 2012. (Εισηγητής κ. Τζαβαλάς)  
9.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους λαϊκής αγοράς έτους 2012. (Εισηγητής κ. Τζαβαλάς)  
10.-Περί αποδοχής πίστωσης για εθελοντή σχολικό τροχονόμο. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)  
11.- Επικαιροποίηση της αρίθ.166/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παλαίρου «Περί καθορισμού τελικού αποδέκτη της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Παλαίρου (ΒΙΟ.ΚΑ)». (Εισηγητής κ.Κομποτιάτης)  
12.-Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων & συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του αναγκαστικού συνδέσμου 3ης Διαχειριστικής Ενότητας. (Εισηγητής κ.Κομποτιάτης)  
13.-Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Πλαγιάς». (Εισηγητής κ.Κομποτιάτης)  
14.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Κέντρου Υγείας Κατούνας Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)  
15.-Περί συμμετοχής του Δήμου μας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Κομοτηνή. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)  
16.-Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της τριμελούς Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας, γεννηθέντων το έτος 2012. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
17.-Κατάρτιση Κανονισμού για τον τρόπο εκπροσώπησης των μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (άρθρο 78 παρ.1 Ν.3852/2010). (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)  
18.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
19.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο