Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Διοικούσα Επιτροπή Πανεπ. Δυτ. Ελλάδας: Τρεις σημαντικοί στόχοι για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά

Οι σηµαντικοί στόχοι του Πανεπιστηµίου µας είναι τρεις: 1. Ο σχεδιασµός της ακαδηµαϊκής του ανάπτυξης, 2. Η ολοκλήρωση των οικονοµικών και διοικητικών του υπηρεσιών, 3. Η ενίσχυση της φοιτητικής µέριµνας
Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστηµίου Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι στην πρώτη της Συνεδρία για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 όρισε τους στόχους της νέας ακαδηµαϊκής χρονιάς....

Οι σηµαντικοί στόχοι του Πανεπιστηµίου µας είναι τρεις:
1. Ο σχεδιασµός της ακαδηµαϊκής του ανάπτυξης
2. Η ολοκλήρωση των οικονοµικών και διοικητικών του υπηρεσιών
3. Η ενίσχυση της φοιτητικής µέριµνας

   Η Διοικούσα Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρία ανέλυσε τα προβλήµατα που έχουν παρουσιαστεί στην λειτουργία του Πανεπιστηµίου καθώς και την προέλευσή τους, λαµβάνοντας υπόψη την κρίσιµη οικονοµική κατάσταση της χώρας. 
     Με βάση τα συµπεράσµατα, η Διοικούσα Επιτροπή όρισε τους κύριους στόχους του έτους.
       Ο σηµαντικότερος στόχος είναι η ακαδηµαϊκή ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου, διαδικασία που είναι απαραίτητη για την βιωσιµότητα του ιδρύµατος και η οποία µπορεί να ξεκινήσει φέτος, καθώς είναι γνωστές πλέον οι θεσµικές απαιτήσεις στο επίπεδο Σχολών και Τµηµάτων
    Η Διοικούσα Επιτροπή ξεκινά εσωτερική διαδικασία διαβούλευσης µε την συµµετοχή των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας για τον προσδιορισµό της ανάπτυξής του. Η διαδικασία θα επεκταθεί και θα ολοκληρωθεί έγκαιρα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση των απαραίτητων σχολών πριν το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους
     Είναι αυτονόητο ότι η ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου θα γίνει µε ακαδηµαϊκούς στόχους για ισχυρά επιστηµονικά πεδία αλλά και µε στόχο την κατοχύρωση επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων µας.

    Στο µεταξύ, η αξιοποίηση των επτά (7) πιστώσεων επισκεπτών καθηγητών ΠΔ 407/80, που δόθηκαν στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Ελλάδας και η οικονοµική στήριξη των
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων των Τµηµάτων από τον τακτικό προϋπολογισµό, ανεξάρτητα από την αναµενόµενη πρόσθετη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Παιδείας για τα ΜΔΕ, σε συνδιασµό µε την προσήλωση των µελών ΔΕΠ του Πανεπιστηµίου στα διδακτικά τους καθήκοντα εγγυώνται την επιτυχή λειτουργία του ιδρύµατος κατά το παρόν έτος.
       Ο δεύτερος στόχος είναι η ολοκλήρωση των οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου. Η αναµενόµενη έκδοση οργανογράµµατος αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση. Η προσέλευση 6 αποσπασµένων υπαλλήλων µέχρι σήµερα καθώς και η οργάνωση οικονοµικής και διοικητικής υπηρεσίας αποτελούν σηµαντικό βήµα για την αυτοδύναµη λειτουργία του Πανεπιστηµίου, κυρίως µε το αναµενόµενο πλαίσιο λειτουργίας που θα επιτρέψει την έκδοση οικονοµικών και διοικητικών πράξεων από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Ελλάδας. Γ. ΣΕΦΕΡΗ 2, 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ  26410 74158 – FAX 26410 74175
      Ο τρίτος στόχος είναι η ενίσχυση της φοιτητικής µέριµνας, ενός πάγιου αιτήµατος των φοιτητών, το οποίο είναι υψηλής προτεραιότητας και για την υπόλοιπη ακαδηµαϊκή κοινότητα. Η πρόσφατη µεταφορά χρηµατικού ποσού από το Πανεπιστήµιό µας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων για την σύµβαση του φοιτητικού εστιατορίου µέχρι το τέλος του ηµερολογιακού έτους αποτελεί έµπρακτη απόδειξη της προτεραιότητάς µας και προοίµιο των ενεργειών µας για την ορθολογική αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων φοιτητικής µέριµνας προς όφελος των φοιτητριών και φοιτητών µας, λαµβάνοντας υπόψη το σηµαντικά δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον που βιώνουµε.
     Ιδιαίτερη µέριµνα δίνεται στην διαδικασία για την συνέχιση της παροχής σίτισης στους φοιτητές από 1/1/2012.
     Η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας επιδιώξει σηµαντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση σηµαντικών προβληµάτων του ιδρύµατος, αναµένει την έκδοσή τους και
στοχεύει στην άµεση ολοκλήρωση των ενεργειών που θα οδηγήσουν σε µια επιτυχή ακαδηµαϊκή χρονιά.

Η Διοικούσα Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο