Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011
     Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας, σήμερα Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας με (8) οκτώ θέματα στην ημερησία διάταξη. Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής...


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 

    Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 25 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.-Συμμετοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στην πρόσκληση της Ε.Δ.Α (αρίθ.πρωτ.2994/16-09-2011) του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας –Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων 2007-2013» για την υποβολή προτάσεων Οριστικών Σχεδίων «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ)» και προτάσεων  «Σχεδίων Παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΠΤΑ)».
(Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

2.-Περί υποβολής προτάσεων για ένταξη έργων στο ΟΠΑΑΧ.  (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

3.- Περί εγκρίσεως 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση-διευθέτηση διατομής χειμάρρων Κάμπου Κατούνας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

4.-Περί υποκατάστασης μέλους της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου «Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Κέντρου Υγείας Κατούνας».  (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

5.- Περί συγκροτήσεως Επιτροπών του Π.Δ. 118/07 για δημοπράτηση και αξιολόγηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

6.- Συμμετοχή στη δαπάνη ηλεκτροδότησης δεξαμενής ύδρευσης Παλιαμπέλων. 
(Εισηγητής κ. Τζαβαλάς)

7.- Συμμετοχή στη δαπάνη ηλεκτροδότησης με τοποθέτηση δύο στύλων και δύο φωτιστικών στον Άγιο Νικόλαο Κατούνας. (Εισηγητής κ. Τζαβαλάς)

8.- Περί αποδοχής σπουδάστριας του ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
  ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο