Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις εγκασταστάσεις υγρών καυσίμων στην Αμφιλοχία.


Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον εγκσυχρονισμό (ως προς την αναβάθμιση και βελτίωση του αγκυροβολίου για την φοροεκφόρτωση καυσίμων) των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕΠ στην Αμφιλοχία .
-Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατασκευή δύο νέων χυτοχαλίβδινων δεστρών εκλτικής ικανότητας 30 τόνων η κάθε μία.
-Κατασκευής λεκάνης ασφαλείας τύπου ανοικτής δεξαμενής που στεγάζει οριζόντια κυλινδρική μεταλλική ανοικτή δεξαμενή όγκου 2 κ.μ. για τη συλλογή αποστραγγίσεων των αγωγών φοροεκφόρτωσης.
-Κατασκευή δαπέδου από σκυρόδεμα εμβαδού 36 τμ εντός αιγιαλού.
Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για 3 χρόνια.
Πηγή: http://agrinio-news.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: