Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

Εγκρίθηκε η ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης, των παραποτάμιων πυλών Παλαιομάνινας.


 Εγκρίθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης, τεκμηρίωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης των παραποτάμιων πυλών Παλαιομάνινας  (Αρχιτεκτονική αποτύπωσης και Παθολογία).

Πρόκειται για μελέτη ύψους 14.694 ευρώ, και εντάσσεται στις μελέτες που αφορούν την αποκατάσταση σε Μνημεία Κλασικής περιόδου της Αιτωλοακαρνανίας. 
 Α. Σύνταξη μελέτης για την αναστήλωση του επιβλητικού μαυσωλείου-Ηρώου του 2ου αι. μ.Χ. της αρχαίας Αλυζίας, στο Μύτικα του Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.
Β. Σύνταξη μελέτης Αποτύπωσης, Τεκμηρίωσης, Αποκατάστασης και Ανάδειξης των δυο παραποτάμιων πυλών της Παλαιομάνινας που παρουσιάζουν σοβαρές στατικές βλάβες. Είναι απαραίτητο να αποτυπωθούν αυτές στην υφιστάμενή τους κατάσταση, μαζί με τον ξύλινο νάρθηκα αντιστήριξης τους, καθώς και η παθολογία τους. Για τα αρχιτεκτονικά μέλη εκτός θέσης, θα πραγματοποιηθεί και μελέτη ανάταξης του υλικού.

Γ. Σύνταξη μελέτης Πρώτων Σωστικών μέτρων, αξιολόγηση και αντικατάσταση των υπαρχόντων αντιστηρίξεων και μελέτη Στερέωσης (στατική μελέτη) και Ανάλυσης υλικών (μηχανικές αντοχές, τύπος πετρώματος κτλ.), αξιολόγηση της έδρασης των πυλών (μετά από υλοποίηση ανασκαφικών τομών που θα πραγματοποιηθούν από την ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος) των δυο παραποτάμιων πυλών της Παλαιομάνινας. Για τις μελέτες β και γ, που αποσκοπούν στην τεκμηρίωση, προστασία, διάσωση και ανάδειξη των παραποτάμιων πυλών της Παλαιομάνινας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων θα πραγματοποιήσει καθαρισμούς και θα τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ασφάλειας.

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο εδώ.

Επίσης εγκρίθηκε από την Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης ανάδειξης (αναστήλωσης) του ταφικού μνημείου – Ηρώου της αρχαίας Αλυζίας στο Μύτικα του Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: