Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Δήμος Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : καταγραφή ζημιών και απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα την 28η Σεπτεμβρίου 2020.

   

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την καταγραφή ζημιών και απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες) την 28η  Σεπτεμβρίου 2020....

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ στο πλαίσιο της άμεσης ανάγκης  καταγραφής των προκληθέντων ζημιών από τις πλημμύρες της 28ης Σεπτεμβρίου 2020 στο Δήμο μας και για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών που υπέστησαν οι κύριες κατοικίες τους, προχωρά στην καταγραφή ζημιών από τις δύο συσταθείσες επιτροπές σε περιοχές του Δήμου μας, για αποζημίωση των πληγέντων.

Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί καταβολής ενισχύσεων και αποκατάστασης ζημιών, θα πρέπει εντός 30 ημερών, έως την ΠΕΜΠΤΗ 29 Οκτωβρίου 2020, να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί, στις υπηρεσίες του Δήμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26313/63400, 26313/63417

email: pronoia@2607.syzefxis.gov.gr

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26313/63425 26313/63431

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ü       Αίτηση συμπληρωμένη με υπογραφή του δικαιούχου

(αν υποβληθεί από εκπρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής)

ü       Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου

ü       Ε1 φορολογικού έτους 2019

ü       Εκκαθαριστικό,  ΕΝΦΙΑ

ü       Έντυπο Ε9, Συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιοκτήτης κατοικίας.

ü       Φιλοξενούμενοι σε κύρια κατοικία τρίτων που έχει πληγεί πρέπει να προσκομίσουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2019 (Ε1) που να αποδεικνύει την φιλοξενία.

ü       Μισθωτήριο σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας

ü       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ü       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου

ü       Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

ü       ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου

 

Η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις υπάρχουν σε έντυπη μορφή στις Υπηρεσίες του Δήμου

Λοιπά δικαιολογητικά δύναται να ζητηθούν ανά περίπτωση.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο