Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Νίκη Φούντα: Αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας του Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών προιόντων


ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τον  κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Αναγκαιότητα άμεσης και πλήρους λειτουργίας του Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών»


     Στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3955/2011 περί Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, έχει δοθεί παράταση, με την ΚΥΑ 1946/131211/28.12.2012, στην προθεσμία εγγραφής υπόχρεων μέχρι 31.8.2013, προκειμένου να προωθηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις για να καταστεί το εν λόγω Μητρώο περισσότερο λειτουργικό. Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα οι νέες υποβολές αιτήσεων στο σύστημα ήταν πολύ λίγες αφού οι έμποροι που πρόκειται να ενταχθούν στο Μητρώο αναμένουν τις αλλαγές που έχει προαναγγείλει το ΥΠΑΑΤ..........    Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε κάνει το ΥΠΑΑΤ, οι καθυστερήσεις στην  πλήρη λειτουργία του Μητρώου οφείλονταν τόσο στο ότι έπρεπε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διασύνδεσης του Μητρώου με το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, όσο και στην αναγκαιότητα βελτίωσης σειράς άρθρων του νόμου 3955/2011, ώστε να αποσαφηνιστούν θέματα προϋποθέσεων εγγραφής, απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγυήσεων κ.ά.
     Επειδή, το Μητρώο θα μπορούσε να διαμορφώσει προϋποθέσεις αξιοπιστίας και ασφάλειας στις συναλλαγές αγροτικών προϊόντων και θα λειτουργούσε υπέρ του παραγωγού και του καταναλωτή και επειδή, τον επόμενο μήνα, εκπνέει η προθεσμία εγγραφής των υπόχρεων στο Μητρώο,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Πόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών μέχρι σήμερα;
-Ποιες είναι αναλυτικά οι κατευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ για την τροποποίηση του νόμου 3955/2011 και πότε σκοπεύει να προτείνει επισήμως την τροποποίηση του νόμου ώστε να λειτουργήσει κανονικά το Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών;

Η ερωτώσα βουλευτής
Νίκη Φούντα

Δεν υπάρχουν σχόλια: