Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

40.000 άνεργοι σε δήμους – Ξεκινά η «Κοινωφελής Εργασία»

      Ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους, το οποίο θα έχει πεντάμηνη διάρκεια.
     Στόχος του προγράμματος η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες με ενίσχυση των κοινωνικών δομών σε ανθρώπινο δυναμικό και η αναβάθμιση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων και προγραμματισμού.
   Ο συνολικός αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων απασχόλησης ανέρχεται σε 40.000.
     Η κατανομή ανά Περιφέρεια και Δήμο έγινε με κριτήρια πληθυσμιακά και ανεργίας, με ταυτόχρονη ενίσχυση των μικρότερων σε πληθυσμό Δήμων..............    Οι προβλεπόμενες ειδικότητες του Προγράμματος είναι οι εξής:
-Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και ΙΕΚ κατεύθυνσης πληροφορικής.
-Π.Ε., Τ.Ε. Διοικητικοί, Οικονομολόγοι, Λογιστές, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δ.Ε.
-Διοικητικοί καθώς και Υ.Ε. γενικών καθηκόντων.
-Π.Ε., Τ.Ε., Κοινωνικοί λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι, Βρεφοκόμοι Ειδικής Αγωγής,
-Ψυχολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, Δ.Ε. Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Νοσηλευτές καθώς και Υ.Ε. γενικών καθηκόντων.

     Προκειμένου να εκδοθούν από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές αποφάσεις κατανομής ειδικοτήτων προσωπικού ανά Δήμο, η ΚΕΔΕ καλεί τους δήμους να αποστείλουν μέχρι τη Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013, (στο mail: info@kedke.gr ή στο Fax: 210 3820807) τις ανάγκες τους, στις οποίες υποχρεωτικά θα συμπεριλαμβάνεται η ειδικότητα της Πληροφορικής σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.
      Σημειώνεται ότι, η κατανομή στα Νομικά Πρόσωπα θα γίνει από τον ίδιο το Δήμο, η δε κατανομή στους Συνδέσμους θα γίνει αναλογικά από τους συμμετέχοντες σ΄ αυτούς Δήμους.

epoli.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: