Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Ερώτηση Μαρίας Τριανταφύλλου για ΕΠΑΛ


        Με ερώτησή της, η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ  Μαρία Τριανταφύλλου, προς  τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού φέρνει στη βουλή το θέμα του αποκλεισμού μαθητών Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. από τις  πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α’).  

      Όπως αναφέρει, στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά όχι μόνο, εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για τις εν λόγω εξετάσεις από μαθητές της Γ’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ., που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία.  
     Οι μαθητές αυτοί  έχουν παρακολουθήσει τα δύο μαθήματα ειδικότητας που απαιτούνται από τις εξετάσεις ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Α’), ενώ τα άλλα δύο μαθήματα (Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά Ι) τα έχουν διδαχθεί στη Γ’ Τάξη ΓΕ.Λ.,  επομένως πληρούνται τα κριτήρια, όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο σε όλα τα μαθήματα........      Έτσι ρωτάει τον υπουργό για το τι  σκοπό εξυπηρετεί ο αποκλεισμός των μαθητών αυτών από τις εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α);  και αν προτίθεται,  και πότε, να προβεί σε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ώστε να επιτραπεί στους μαθητές αυτούς  η συμμετοχή στις εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α’); 

Η ερώτηση αναλυτικά έχει ως εξής:
27/03/2013

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: Συμμετοχή μαθητών Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α’).

      Όπως είναι γνωστό, με το Ν.3848/2010, άρθρο 47 (ΦΕΚ 71 Α’/2010), οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου δύνανται να εγγράφονται στη Β’ Τάξη ΕΠΑ.Λ., προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας.
     Όπως προκύπτει από την αρ. πρωτ. Φ.151/21820/Β6/15-2-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. που αποκτούν πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., ολοκληρώνοντας την Γ’ Τάξη ΕΠΑ.Λ. δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α’).
     Στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά όχι μόνο, εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για τις εν λόγω εξετάσεις από μαθητές της Γ’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ., που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία. Η συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών έχει παρακολουθήσει τα δύο μαθήματα ειδικότητας που απαιτούνται από τις εξετάσεις ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Α’), ενώ τα άλλα δύο μαθήματα (Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά Ι) τα έχουν διδαχθεί στη Γ’ Τάξη ΓΕ.Λ.,  επομένως πληρούνται τα κριτήρια, όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο σε όλα τα μαθήματα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.Ποιο σκοπό εξυπηρετεί ο αποκλεισμός των μαθητών Γ’ Τάξης ΕΠΑ.Λ κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. από τις εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α);
2. Προτίθεται  να προβεί σε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ώστε να επιτραπεί στους μαθητές Γ’ Τάξης ΕΠΑ.Λ., που κατέχουν απολυτήριο ΓΕ.Λ. η συμμετοχή στις εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α’);  Αν ναι, πότε δύνανται να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές αυτές;  Αν όχι, γιατί;

H ερωτώσα Βουλευτής
Τριανταφύλλου Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο