Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Ξηρομέρου


       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου Στέλιος Παπαναστάσης,  εξέδωσε πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε συνεδρίαση με Πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη, το δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου, την Τετάρτη 3 Απριλίου 2012 και ώρα 15:30 μ.μ, στο δημαρχιακό κατάστημα στον Αστακό...

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι…ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
      Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την τρίτη (3η)  του Μηνός  Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα :

1.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου Ξηρομέρου για το έργο «Επέκταση προβλήτας λιμένος Αστακού με κρηπιδότοιχο».

2.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Περιβάλλον, Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου», έτους 2013.

3.Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Περιβάλλον, Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου», οικ. έτους 2013.

4.Εισαγωγή στον Προϋπολογισμό  οικ. έτους 2013 ποσού 6.246,47€ , επιχορήγηση από Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων κατά το έτος 2012.

5.Ανάκληση της παρ. Β της αριθ. 184/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης αμοιβής δικηγορικής εταιρείας ‘Φλογαίτη- Σιούτη’».

Ο  Πρόεδρος
Παπαναστάσης Στυλιανός

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.      κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2.      κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο 
3.      κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα   
4.      κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα     
5.      κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα 
6.      κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα      
7.      κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα 
8.      κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9.      κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα     
10.   κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα
11.   κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς    
12.   κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13.   κ. Μουρκούση Βασίλειο – Κανδήλα 
14.   κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα 
15.   κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο
16.   κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο 
17.   κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο    
18.   κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα  
19.   κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
20.   κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21.   κ. Κατσαούνη Ελευθέριο- Μύτικα
22.   κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23.   κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.   κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.   κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.   κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

- Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού.
-  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο